طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/7/2 - تعداد بازدید: 148
بازه درخواست مهمان نیسمال اول 98-97
قابل توجه دانشجویان محترم
مهلت ثبت درخواست مهمان برای نیسمال تحصیلی 98-97در سامانه آموزشی هم آوا از تاریخ 97/6/31 لغایت 97/7/6 می باشد.