طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/11/1 - تعداد بازدید: 118
زمانبندی تحویل مستندات درس کاربینی ،کارورزی و پروژه گروه حسابداری و روابط عمومی ترم مهر97
قابل توجه دانشجویان محترم
زمانبندی تحویل مستندات درس کاربینی ،کارورزی و پروژه گروه حسابداری و روابط عمومی ترم مهر97 به شرح جدول ذیل می باشد .
کارورزی


کاربینی