طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/11/10 - تعداد بازدید: 131
اطلاعیه برنامه درسی ترم بهمن 97

قابل توجه دانشجویان محترم؛

 -جهت انتخاب واحد به نکات ذیل توجه فرمایید:

1. زمانبندی انتخاب واحد طبق نیمسال ورود در تقویم آموزشی قابل مشاهده است. دانشجویانی که در زمان مذکور به هر علت موفق به انتخاب واحد نشوند، می بایست برای ترم بهمن ماه درخواست مرخصی نمایند.

جهت تشخیص نیمسال ورودی خود از شماره دانشجویی خود کمک بگیرید. 

-ورودی مهر 96/نیمسال اول سال 96، شماره دانشجویی: 96138055...

-ورودی بهمن 96/نیمسال دوم سال 96، شماره دانشجویی: 96238055...

-ورودی مهر 97/ نیمسال اول سال 97، شماره دانشجویی: 97138055...


2. دانشجویان موظفند طبق گروه ارائه شده، و صرفاً از یک گروه انتخاب واحد نمایند. 

3. انتخاب واحد و پرداخت شهریه اینترنتی خواهد بود. در صورت حذف درس اخذ شده دانشجو توسط سیستم به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.


دروس ارائه شده هر رشته به شرح جداول ذیل می باشد:


دانلود فایل گرافیک

دانلود فایل معماری

 دانلود فایل طراحی لباس

دانلود فایل مترجمی

دانلود فایل حسابداری

دانلود فایل روابط عمومی