طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/10/15 - تعداد بازدید: 107
اطلاعیه زمانبندی تحویل مستندات درس کارورزی گروه طراحی لباس و دوخت و تکنولوژی، ترم مهر97

قابل توجه دانشجویان محترم؛

 زمانبندی تحویل مستندات درس کارورزی گروه طراحی لباس و دوخت و تکنولوژی در ترم مهر 97 به شرح جدول ذیل می باشد:

دانلود فایل