طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/1/20 - تعداد بازدید: 106
تاریخ و ساعت جلسه توجیهی کارورزی ،پروژه گروه حسابداری و روابط عمومی ترم بهمن97
قابل توجه دانشجویان محترم
تاریخ و ساعت جلسه توجیهی کارورزی ،پروژه گروه حسابداری و روابط عمومی ترم بهمن97
به شرح جدول ذیل می باشد.

نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس تاریخ جلسه توجیهی ساعت جلسه توجیهی
کارورزی1 بیژن کریم لو 1398/01/25 18
کارورزی2 حسن باقرزاده 1398/01/24 16
کارورزی2 سمیه بهره دار 1398/01/27 16:30
کارورزی2 سهیلا ابراهیم پور 1398/01/22 14:30
کارورزی2 سیده مهدیه موسوی انزهایی 1398/01/24 16:30
کارورزی2 علی یعقوبی خوانخاجه 1398/01/22 17
کارورزی2 کمال الدین هادیان 1398/01/25 16:45
پروژه ویژه گرایش خدمات فرهنگی محمد تقدیسی حسین زاده برگزار شده است
کارورزی2 محمد تقدیسی حسین زاده برگزار شده است
کارورزی1 محمدرضا گرجی 1398/01/24 16:30
کارورزی2 مریم فودازی 1398/01/24 17
کارورزی2 مهدی خطیبی نژاد 1398/01/22 13
کارورزی2 ناهید صباحی 1398/01/26 15
کارورزی1 نسرین محمدی 1398/01/22 11
پروژه مالی هژار رحمانی 1398/01/22 12
کارورزی2 هژار رحمانی 1398/01/22 12
کارورزی2 هیوا امیری 1398/01/22 12