طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/1/20 - تعداد بازدید: 222
تاریخ جلسات توجیهی کارورزی 1 و 2 گروه طراحی لباس، دوخت و تکنولوژی و مترجمی زبان انگلیسی ترم بهمن 97

قابل توجه دانشجویان محترم؛

تاریخ و ساعت جلسات توجیهی کارورزی 1 و 2 گروه های طراحی لباس، دوخت و تکنولوژی و مترجمی زبان انگلیسی بهمن 97 به شرح جدول ذیل می باشد:


ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ جلسه توجیهی

ساعت جلسه توجیهی

1

کارورزی 2

روح انگیز عزیزاللهی

98/1/24

9-11

2

کارورزی 2

حاجیه ملاکاظمی ها

98/1/25

10-12

3

کارورزی 2

بهجت طیبی محمدآبادی

98/1/26

10-11

4

کارورزی 2

رامونا محمدی

98/1/26

12:30-13:30

5

کارورزی 2

زهرا سوری

98/1/26

17-18

6

کارورزی 2

فاطمه نبی

98/1/27

9-10

7

کارورزی 2

ناهید عبادیان

98/1/27

10-11

8

کارورزی 1

صدیقه محمدعلی زاده رئیسی

98/1/27

11-12

9

کارورزی 1

حاجیه ملاکاظمی ها

97/1/25

10-12

10

کارورزی 1

زهرا سوری

98/1/26

17-18

11

کارورزی 1

فاطمه نبی

98/1/27

9-10

12

کارورزی 2

افسانه رسولی

98/1/26

13-14