طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/2/16 - تعداد بازدید: 200
جلسه دوم توجیهی کارورزی استاد افسانه رسولی

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

  .جلسه دوم توجیهی کاروزی استاد افسانه رسولی روز سه شنبه مورخ 98/2/17 ساعت  12 برگزار می گردد.