با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.
با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا و ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه کلاس ها مرکز از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ صرفاً به صورت حضوری در ساختمان مرکز برگزار می گردد.

مصوبات جدید شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

11 بازدید

🔴🖇 امکان معادلسازی بدون در نظر گرفتن زمان فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و عدم مراجعه از نیمسال ۱-۱۴۰۱

احـتراماً، درخصوص مصوبه سی و دومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مربوط به محدودیت زمانی برای معادلسازی دروس مندرج در بند ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه:
از نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوبه سی و دومین جلسه شورای آموزشی لغو و ضمن رعایت مفاد ماده ۳۴ مقررات آموزشی، امکان معادلسازی برای دروس موجود در سامانه آموزشی دانشگاه بدون درنظر گرفتن زمان فراغت از تحصیل، نیمسال عدم مراجعه، انصراف و اخراج در دوره قبلی امکانپذیر میباشد.

🔴🖇 اصلاح محدودیت های اخذ واحد همراه دروس کارورزی از نیمسال ۱-۱۴۰۱

احـتراماً، درخصوص محدودیت اخذ واحد همراه دروس کارورزی مندرج در بند ٥-١ تبصره ١٤ ماده ١٢ مقررات آموزشی دانشگاه، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه:
از نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ ،بند ٥-١ تبصره ١٤ ماده ١٢ مقررات آموزشی به صورت زیر اصلاح شود:
محدودیت اخذ واحد همراه دروس کارورزی ١ و ٢ در بند ٥-١ لغو و درصورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف ٢٠ واحد به همراه درس کارورزی ( ٢+١٨) و برای دانشجویان با معدل بالای ١٧ و همچنین دانشجویان نیمسال آخر، رعایت سقف ٢٤ واحد به همراه درس کارورزی ( ٢+٢٢) الزامی است.
همچنین با عنایت به ماهیت درس کارورزی تصمیمگیری در شرایط خاص در صورت عدم رعایت پیشنیاز دروس کارورزی ١ و ٢ (اخذ کارورزی ٢ قبل از کارورزی ١) از نیمسال مذکور به شورای آموزشی و کمیسیون مواردخاص استان تفویض میگردد.

🔴🖇 اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس از نیمسال ۱- ۱۴۰۱ در شرایط خاص

احـتراماً، درخصوص امکان اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه: از نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ،در شرایط خاص اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس در تمامی نیمسالها امکانپذیر میباشد.

🔴🖇 تفویض اختیار مجوز مرخصی ترم اول به واحدهای استانی

احـتراماً، درخصوص تبصره ۶ ماده ۲۵ مقررات آموزشی دانشگاه با عنوان مرخصی اولین نیمسال تحصیلی دانشجو، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه: تصمیم گیری درخصوص مرخصی اولین نیمسال تحصیلی با ارائه مدارك مستدل، از نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شورای آموزشی و کمیسیون مواردخاص استان تفویض میگردد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://uast34.ac.ir/?p=2623
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین

نظرات

0 نظر در مورد مصوبات جدید شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.