مصوبات جدید شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

225 بازدید

🔴🖇 امکان معادلسازی بدون در نظر گرفتن زمان فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و عدم مراجعه از نیمسال ۱-۱۴۰۱

احـتراماً، درخصوص مصوبه سی و دومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مربوط به محدودیت زمانی برای معادلسازی دروس مندرج در بند ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه:
از نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوبه سی و دومین جلسه شورای آموزشی لغو و ضمن رعایت مفاد ماده ۳۴ مقررات آموزشی، امکان معادلسازی برای دروس موجود در سامانه آموزشی دانشگاه بدون درنظر گرفتن زمان فراغت از تحصیل، نیمسال عدم مراجعه، انصراف و اخراج در دوره قبلی امکانپذیر میباشد.

🔴🖇 اصلاح محدودیت های اخذ واحد همراه دروس کارورزی از نیمسال ۱-۱۴۰۱

احـتراماً، درخصوص محدودیت اخذ واحد همراه دروس کارورزی مندرج در بند ٥-١ تبصره ١٤ ماده ١٢ مقررات آموزشی دانشگاه، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه:
از نیمسال اول تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ ،بند ٥-١ تبصره ١٤ ماده ١٢ مقررات آموزشی به صورت زیر اصلاح شود:
محدودیت اخذ واحد همراه دروس کارورزی ١ و ٢ در بند ٥-١ لغو و درصورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف ٢٠ واحد به همراه درس کارورزی ( ٢+١٨) و برای دانشجویان با معدل بالای ١٧ و همچنین دانشجویان نیمسال آخر، رعایت سقف ٢٤ واحد به همراه درس کارورزی ( ٢+٢٢) الزامی است.
همچنین با عنایت به ماهیت درس کارورزی تصمیمگیری در شرایط خاص در صورت عدم رعایت پیشنیاز دروس کارورزی ١ و ٢ (اخذ کارورزی ٢ قبل از کارورزی ١) از نیمسال مذکور به شورای آموزشی و کمیسیون مواردخاص استان تفویض میگردد.

🔴🖇 اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس از نیمسال ۱- ۱۴۰۱ در شرایط خاص

احـتراماً، درخصوص امکان اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه: از نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ،در شرایط خاص اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس در تمامی نیمسالها امکانپذیر میباشد.

🔴🖇 تفویض اختیار مجوز مرخصی ترم اول به واحدهای استانی

احـتراماً، درخصوص تبصره ۶ ماده ۲۵ مقررات آموزشی دانشگاه با عنوان مرخصی اولین نیمسال تحصیلی دانشجو، موضوع در سی و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

مصوبه: تصمیم گیری درخصوص مرخصی اولین نیمسال تحصیلی با ارائه مدارك مستدل، از نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شورای آموزشی و کمیسیون مواردخاص استان تفویض میگردد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://uast34.ac.ir/?p=2623
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد مصوبات جدید شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.