طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/4/31 - تعداد بازدید: 238
اطلاعیه‌معاونت‌علمی‌و‌فناوری‌ریاست‌ جمهوری‌درخصوص‌فن‌بازار‌سلول‌های‌ بنیادی‌و‌پزشکی‌بازساختی

علاقمندان‌میتوانند‌طرح‌مدنظر‌خود‌‌را‌به ‌ادرس‌جشنواره‌مندرج‌در‌فایل‌پیوست‌ ارسال‌نمایند.

دانلود فایل (نامه دانشگاه)

دانلود فایل (پیوست نامه)