طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم مریم علیرضاپور

دانشجوی رشته کارشناسی گرافیک- پوستر و نشانه

کسب رتبه برتر در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی خوزستان"