طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم پرنیان ابراهیمی مزده

دانشجوی رشته کاردانی دوخت و تکنولوژی لباس
کسب مقام قهرمانی در مسابقات "قهرمانی سبک جهانی کیک جیستو WMMAF" استان تهران
موفق به دریافت مدال نقره