طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم زهرا قاسمی

دانشجوی کارشناسی رشته گرافیک- تزئینی محیطی
کارآفرین و فعال در زمینه ساخت مجسمه (عروسک سازی) با خمیر چینی– ساخت تابلوهای تزئینی- طراحی به سبک اسکراچ