طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم سمیه چگینی

دانشجوی رشته کارشناسی گرافیک- پوستر و نشانه
کسب رتبه اول در نمایشگاه گروهی آثار گرافیکی حریر هنر