طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - جناب آقای سید محمدامین آبسردی

دانشجوی کاردانی رشته معماری- معماری داخلی
دانشجوی فعال و هنرمند در زمینه عکاسی حرفه ای