طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم فتانه ابراهیم زاده

دانشجوی کاردانی رشته معماری- معماری داخلی
دانشجوی فعال و هنرمند در زمینه طراحی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی