طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم سمیه چگینی
دانشجوی کارشناسی رشته گرافیک- پوستر و نشانه
کسب رتبه برتر در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی "خوزستان..."