طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم مبینا رضائی

دانشجوی کاردانی رشته دوخت و تکنولوژی لباس
کسب مقام قهرمانی در مسابقات "قهرمانی سبک جهانی کیک جیستو WMMAF" استان تهران
موفق به دریافت مدال طلا