طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم مریم اکبری

دانشجوی کارشناسی رشته طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی
کارافرین و فعال در حوزه دوخت و طراحی پارچه؛ لباس