طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم ندا خواجه زاده

دانشجوی کاردانی رشته دوخت و تکنولوژی لباس
کارافرین و فعال در حوزه ورزشی, مربی ایروبیک و پیلاتس