طراحی و توسعه توسط ITCenter7
سامانه ملی کارورزی
به منظور نظارت دقیق و مستمر بر پروسه کارورزی دانشجویان علمی کاربردی، از این پس دانشجویان باید درخواست کارآموزی خود را در سامانه ملی کارورزی ثبت کنند.
* دانشجويانی که درخواست کارآموزی خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، نسبت به تکمیل فرآیند جایابی دوره کارآموزی اقدام نمایند.
* توجه : قبل از ورود به سامانه، فایل راهنمای ثبت نام را از اینجا دریافت کرده و حتماً مطالعه نمائید.
ورود به سامانه ملی کارورزی:
http://karamouz.irost.org