طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology

بازگشت به سایت مرکز
پیگیری درخواست قبلی با کد پیگیری
سامانه انتقادات | پیشنهادات | شکایات - مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
این اطمینان داده می شود که طرح شکایت شما مستقیما توسط رئیس مرکز دریافت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این امر محرمانه طلقی می گردد.
قابلیت ایجاد شده در سایت مرکز به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند اعلام و بررسی شکایات در زمینه ها و موضوعات مختلف می باشد. تقاضا می شود در طرح شکایت موضوعاتی را که برای شما از اولویت بالاتر برخوردار است مطرح نمایید . بدیهی است تعدد موضوعات و جنبه های مورد شکایت منجر به طولانی تر شدن زمان بررسی و پاسخ گویی خواهد شد.
نوع نظر:  
واحد مخاطب:
مخاطب:  
متن شکایت | تقدیر | تشکر:  
     
درصورت تمایل به اخذ پاسخ و پیگیری موضوع می توانید مشخصات خود را درج کنید.
(بدون درج مشخصات از طریق کد پیگیری نیز قابلیت بررسی وضعیت درخواست خود را دارید.)
بدیهی است اطلاعات تماس شما محرمانه تلقی شده و صرفا در اختیار رئیس مرکز خواهد بود.
نام و نام خانوادگی:  
شماره موبایل:  
ایمیل:
     
   
   
 
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT