طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منشور پرسنل

منشور اخلاقی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 34 تهران

ما اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 34 تهران (کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

1- رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه

2- التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره

3- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور

4- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن

5- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری

6- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی

7- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری

8- دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه

9- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی

10- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض

11- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری

12- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی

13- حفظ آرامش در محیط کار

14-کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل

15- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی

16- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن

17- تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد

18- خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری

19- تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی

- 20تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی