طراحی و توسعه توسط ITCenter7
آیین نامه انضباطی دانشجویان
آيين نامه انضباطي دانشجويان
مصاديق پوشش (مجاز و غير مجاز) ويژه دانشجويان
((مصوب جلسه 197 شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري))
در تبيين تبصره 3/د ماده 6 آئين نامه انضباطي دانشجويان(مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ14/6/1374)
ماده1) پوشش در دانشگاه (كلاس ها، سفرهاي مطالعاتي ،اردوها،سلف سرويس و سرويس هاي اياب و ذهاب)
1-1)لباس
1-1-1) لباس ها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شان دانشگاه بوده و با لباس هاي ساير محيط ها مانند جشن ها،محيط هاي تفريحي ورزشي، استراحتگاهي و ...متفاوت و به دور از مدهاي افراطي باشد.
1-1-2) رنگ لباس ها بايد متعادل بوده ، تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
1-1-3) لباس مورد استفاده در دانشگاه نبايد از مصاديق لباس هاي غير مجاز باشد.
1-1-4) ضخامت لباس هاي فرم بايد به گونه اي باشد كه از وراي آن لباس هاي زير جلوه نمايي نكند.
1-2- كفش و جوراب
1-2-1) كفش ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
1-2-2) كفش هاي صندل و دمپايي،پاشنه هاي خيلي بلند (بالا5سانتي متر) پوتين هاي بلند(تا زانو ) در صورتيكه با شلوار كوتاه پوشيده شود و كفش هايي كه در مهماني ها و مجالس ويژه استفاده مي شود،ممنوع است.
1-2-3) رنگ جوراب ها و كفش ها بايد متعادل بوده ، تند و زننده نباشد
1-3) جواهرات و زيور آلات
-جواهرات و زيور آلات مورد استفاده در محيط آموزشي فقط مي تواند از مصاديق مجاز (مانند حلقه ازدواج و ساعت ) باشد.
1-4) مواد معطر
-فقط استفاده از موارد معطر ملايم مجاز مي باشد.
1-5) آرايش و تركيب ظاهري
1-5-1)بهداشت ، پاكيزگي و آراستگي ساده براي دانشگاهيان ضروري است اما نبايد توام با مصاديق غير مجاز فوق الذكر باشد.
1-5-2) آرايش هايي كه جنبه زيبايي و جلب توجه ديگران را دارد در محيط دانشگاه ممنوع است( مانند استفاده از پروتز،ژل براي پسران و لوازم آرايش تند صورت براي دختران)
1-5-3)آرايش و پيرايش موها بايد مناسب با شان دانشگاه باشد.
ماده(2) مصاديق البسه،متعلقات البسه (غيرمجاز)
(1)مصاديق غير مجاز براي دختران دانشجو
1-1)استفاده از كلاه بدون مقنعه ممنوع است.
1-2)نپوشاندن كامل موي سر، گردن، سينه و ساير قسمت هاي بدن بجز صورت و دستها تا مچ (مانند استفاده از روسري نازك و كوتاه، استفاده از جوراب نازك و...) ممنوع است.
1-3)استفاده از دامن ممنوع است (بجز افراد باردار و يا بيمار خاص)
1-4) استفاده از شلوارهاي چسبان و كوتاه و شلوارهايي كه تعمداً پاره يا وصله داشته باشد ممنوع است.
1-5) استفاده از طلا و جواهرات كه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن بجز گوشواره (نظير بيني، زبان،ابرو و ...)باشد ممنوع است.
1-6)استفاده از مانتوهاي نامناسب (مانند مانتوهاي كوتاه بالاي زانو، مانتو هاي بلندچاك دار بالاي زانو، مانتوهاي چسبان و تنگ و مانتوهاي با رنگ زننده و تند)ممنوع است
1-7) استفاده از چادرهاي نامناسب، نازك و توري ممنوع است .

(2) مصاديق غير مجاز براي پسران دانشجو
2-1) استفاده از كراوات و پاپيون از هر نوع ممنوع است.
2-2) استفاده از البسه زنانه ، شلوارهاي كوتاه، چسبان ، نازك و شلوارهايي كه تعمدا پاره و وصله داشته باشد ممنوع است.
2-3) استفاده از زيور آلات ،گردنبند، زنجير ، مچ بند، دستبند، گوشواره، لاك وانگشتر طلا(به استثناي حلقه ازدواج)ممنوع است.
2-4) استفاده از رنگ ها و آرايش مو نظير(مش، فر ، بافتن،فشن و...)، بلند بودن مو بيش از حد معمول و ... ممنوع است.
2-5) استفاده از كلاه ورزشي، كلاههاي نامناسب با محيط دانشگاه ممنوع است.
2-6) برداشتن ابرو، تاتو كردن و رنگ كردن مو ممنوع است.
2-7) استفاده از لباس ها اندامي مردانه ، تنگ و چسبان ، آستين هاي خيلي كوتاه مثل حلقه اي و ركابي و ... ممنوع است.

(3) مصاديق غير مجاز براي دختران و پسران دانشجو
3-1)استفاده از مچ بندهاي( دست و پا) غير متعارف كه داراي نقوش زننده علائم گروههاي ضد اسلام و ضد انقلاب ، ضد اخلاق و ...ممنوع است.
3-2) استفاده از پيشاني بند ، شال، دستمال گردن ، كمربند، انگشتر و كيف هايي كه داراي نقوش و نوشته هايي با حروف لاتين و زننده يا داراي علامت گروههاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشد، ممنوع است.
3-3) استفاده از لباس هايي كه روي آن تصاوير زن ، عبارات عاشقانه ، مبتذل ، الفاظ ركيك، تصاوير فكاهي ، پوچ و بي معنا، شعارهاي قومي ، نژادي، آرم و نشانه هاي ضد اسلام ، ضد انقلاب، ضد اخلاق و گروههاي ضد اسلام ، ضد انقلاب، ضد اخلاق و عقايد گروههاي خاص حاوي تبليغات تجاري كه متناسب با هنجارهاي اجتماعي نباشد ممنوع است.
3-4) در قسمت قابل رؤيت بدن استفاده از خالكوبي ممنوع است.
3-5) استفاده از لباس ها و آرم هايي كه متعلق به گروه هاي خاص انحرافي مانند رپ ، هوي متال، شيطان پرستي و ... ممنوع است.

پاره اي از مصاديق جرائم عمومي مندرج در آئين نامه انضباطي دانشجويان و شيوه نامه اجرايي آن (مصوب جلسه 358 مورخ 24/6/76و جلسه 429 مورخ 21/7/77 و جلسه430 مورخ 5/8/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
1-تهديد يا ارعاب و سلب امنيت دانشگاه و دانشگاهيان
2-تطميع براي ارتكاب جرائم
3-توهين ، فحاشي و هتك حرمت
4-افترا و نشر اكاذيب
5- ضرب و جرح
6- جعل
6-1) جعل اسناد دولتي(خارج از دانشگاه)
6-2) جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه
6-3) ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
6-4) جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از مكتوب يا نرم افزاري)
6-5) جعل عنوان

تخلفات آموزشي و دانشجويي
1-تقلب در امتحان
2-ارتكاب هرگونه عملي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه شود.
3-ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت