طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارشناسی روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکارسنجی
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکارسنجی
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم و هنری ست که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی در درازمدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . ازاین لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی تدوین شده است .
روابط عمومی در واقع رابطی بین سازمانها و مردم است و سعی دارد که خدمات سازمانها را برای مردم تشریح و از مردم بیشتر با خبر شود و عکس العمل آنها را به تصمیم گیران و مدیران سازمان ها منعکس کند . بررسی افکار عمومی بدون شک از آنجا که فعالیت علمی پیچیده ای است نیاز به افراد متخصص و کارشناس دارد که به روشهای علمی تسلط داشته باشد و بتوانند نیازهای اطلاعاتی سازمان ها و مسئولان را در زمینه بررسی افکار عمومی و جو فکری تامین کند .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسد
- نظارت و کنترل اجرای ایده های داشته باشد
- روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
- پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنا یابی کند .
- بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
- مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشوری را داشته باشد .
- برنامه ریزی و ارزیابی و تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
- جشتواره ، سمینار و نمایشگاه را برگزار کند.
- تاثیر برنامه های تبلیغاتی روابط عمومی ارزیابی نماید /
- افکار مخاطبان را جمع آوری و تحلیل نماید .
- نظرات افکار کارکنان را تهیه و گزارش کند .
- شرایط محیطی برای اجراز پروژه ها سارمان را بررسی نماید /
- پیام های ارتباطی در رسانه های گوناگون را تحلیل کند.
مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- کارشناس تبلیغات
- مدیر روابط عمومی
- پژوهشگر افکار سنجی و مطالعات اجتماعی