طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارشناسی روابط عمومی- الکترونیک
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- الکترونیک
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم وهنری است که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی دراز مدت بین سازمان و مخاطبان ، وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات روزمره از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمتری وظایف روابط عمومی ایجاد بستر در سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . از این لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش الکترونیک تدوین شده است . روابط عمومی الکترونیک ،‌استفاده از فناوری نوین ارتباطی خصوصا کابردهای مبتنی بر وب سایت های اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران و سازمان ها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن است .
این روش زمینه بالقوه ای برای کمک به ایجاد رابطه ای ساده ،‌ روان و موثر بین سازمان ها و نهادها و ارائه خدمات ارزان قیمت و فوری به کلیه گروههای کاربر را فراهم خواهد کرد . روابط عمومی اینترنتی و دیجیتالی در واقع فضایی در خدمت کاربر قرار می دهد که در آن کاربر ،‌به راحتی به اطلاعات دست پیدا کرده و نیاز خود را مرتفع می کند .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- ایده پردازی تبلیغتت داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسید .
- نظارت و کنترل اجرای ایده ها داشته باشد .
- روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
- پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنایابی کند .
- بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
- مدیریت روابط عمومی را انجام دهد و با اصول و مبانی مدیریت آشنا باشد .
- مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشور را داشته باشد .
- برنامه ریزی و ارزیابی ، تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
- بتواند مطلب در وب بنویسد.
- وب سازمانی را مدیریت کند .
- پژوهشهای اینترنتی را انجام دهد .
- با قوانین و حقوق فضای مجازی آشنا باشد .

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- کارشناسی تبلیغات به ویژه تبلیغات الکترونیک
- کارشناس سایت
- مدیر روابط عمومی
- کارشناس رسانه ای
- مدیریت روابط عمومی الکترونیک