طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارشناسی روابط عمومی- امور رسانه
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- امور رسانه
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم و هنری ست که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی در درازمدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . ازاین لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی تدوین شده است .
روابط عمومی ها و رسانه ها با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان ، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه اطلاع رسانی مشترک دارند . درک مشترک انتظارات و محدودیت های رسانه ها و مخاطبان روابط عمومی از حوزه عملکرد وظایف سازمانی و پذیرش این مهم که رکن اطلاع رسانی و پذیرش آن از سوی مخاطبان در گرو اعتماد سازی می باشد . می تواند در جهت تعمیق مناسبات سالم و سازنده را فراهم سازد که ایجاد این بستر و تحقق این امر از وظایف خطیر کارشناس حرفه ای است .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغاتی بنویسید
- نظارت و کنترل اجرای ایده های داشته باشد
- روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
- پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنا یابی کند .
- بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
- مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشوری را داشته باشد .
- برنامه ریزی و ارزیابی و تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
- مقاله بنویسد .
- قادر به تهیه جوابیه و پاسخگویی به رسانه ای گوناگون باشد . و متن سخنرانی برای مدیر ارشد سازمان را تهیه نماید.
- تاکتیکهای رسانه ای را بشناسد . با توانمندیهای رسانه ای نوین آشنا شود .
- توانایی مانیتورینگ رسانه های خارجی و تحلیل آنها را داشته باشد .
- با تاثیرات رسانه ها بر مخاطبان و جامعه آشنا باشد

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- کارشناس تبلیغات – امور رسانه
- مدیر روابط عمومی
- کارشناس مراسم
- کارشناس امور رسانه ای