طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کاردانی امورفرهنگی
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: امورفرهنگی
مقطع تحصيلي: کاردانی

تاریخچه ایجاد رشته: ( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دستیابی به توسعه ،‌ لازمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ،‌ سیاسی ،‌ اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است . اگرچه توسعه در همه این امور لازم و ملزوم یکدیگرند لیکن تحول فرهنگی موافق توسعه زمینه ساز توسعه است ، چرا که انسانها به عنوان عاملان محوری توسعه باید به آنچه انجام می دهند تمایل داشته باشند . این تمایل با قدرت انتخاب همراه است .
تمایلات در افراد از طریق ارزشها و باورهایشان ایجاد می شود .
فرهنگ عادت فردی و شخصی نیست بلکه رسم و عادت عمومی است . فرهنگ عموی مصداق رفتارها ، کردارها و گفتاری است که اکثر مردم درباره دولت ، سیاست ، مشارکت ، اقتصاد ، کار ،‌سازندگی ، قانون گرایی‌ ، حفظ محیط زیست ، عبادت ، تعلیم و تربیت ، رفتار اجتماعی و .... آشکار می سازند .
توسعه فرهنگی باید در جهت زدایش و پالایش باورهای ناصحیح صورت پذیرد زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و پویایی و شکوفایی هر جامعه ای در سایه تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل می گیرد .
چشم انداز رشته:( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
امروزه در سراسر کشور ، هزاران کارمند امور فرهنگی در شرکتها ، سازمانهای دولتی و خصوصی ،‌ انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخش های اجتماعی ،‌اقتصادی ،‌ سیاسی ، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روز افزون این حرفه هنوز اصول ،‌ اهداف و نقش امور فرهنگی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های فرهنگی شناخته شده نیست . بدین منظور لازم است دروه کاردانی حرفه ای امور فرهنگی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان :( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (‌ presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- بتواند اطلاع رسانی انجام دهد .
- بتواند اطلاعات ، اسناد و کالاهای فرهنگی را جمع آوری ،‌تنظیم و بازیابی کند .
- بتواند سازمان و نهادهای فرهنگی را بشناسد و با آنها ارتباط برقرار کند .
- بتواند اردو ، بازدید ، گردشگری فرهنگی را اجرا کند .
- بتواند مسابقه ، هماهنگی برنامه های نمایشی ، موسیقی ، مراسم مذهبی و ملی را انجام دهد .
- بتواند مراسم و تجمعات فرهنگی را برگزار نماید .
- بتواند تبلیغات فرهنگی را اجرا نماید .
- بتواند فعالیت های فرهنگی خاص بانوان را انجام دهد .
- بتواند مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را شناسایی و راه حل های آن را بررسی نماید ( مثل حقوق زنان ... )
- بتواند عوامل هویت فرهنگی ایرانی را بشناسد .
- بتواند اثر رسانه های تصویری را بر فرهنگ بشناسد .
مشاغل قابل احراز :( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- متصدی کانون های فرهنگی
- متصدی فعالیت های فرهنگی
- متصدی امور فرهنگی
- متصدی فعالیت های اطلاع رسانی

طول و ساختار دوره:
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحد های هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست.