طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کاردانی دوخت و تکنولوژی لباس
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: دوخت و تکنولوژی لباس
مقطع تحصيلي: کاردانی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس در زیر گروه فرهنگ و هنر با هدف تربیت طراحان دوخت ایجاد شده است هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروی انسانی کاردانی است که علاوه بر همکاری در امر طراحی دوخت لباس در ارتباط با متخصصین این رشته می تواند مستقلا نقش عملی در اموراجرایی و سرپرستی بخشهای مختلف کارگاهها و کارخانجات تولید و طراحی لباس را ایفاد نماید.
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
با توجه به گسترش جمعیت کشور و نیاز روزافزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه ، تهیه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های مختلف هنری از جمله رشته دوخت و تکنولوژی لباس ضرورت دارد .
امروزه تولید و مصرف لباس ، صرفا در محدوده طرح نیازهای اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه به عنوان دانش وسیع و مبتنی بر تامین نیازها و خصوصیات فرهنگی ،‌ اجتماعی ،‌ اقتصادی ، جوامع و بکارگیری ان در برنامه های نمایشی ، سینما و تلویزیون مورد توجه است .
نگرش اقتصادی / فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارائه طرحهای متنوع و بهبود کیفی و کمی لباس ، این امر را به یک صعنت / هنر تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن در جهان شده است . لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاهها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعه اسلامی بتواند موجبات توسعه این رشته را فراهم آورند . اقدام لازم در تهیه این برنامه در قالب نظام مصوب آموزش های علمی – کاربردی بهمل آمد .
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- توانایی طراحی و دوخت لباس
- توانایی دوخت صنعتی و کار با ماشینهای مربوطه
- توانایی سایز بندی پوشاک
- تزئینات لباس
- نظارت بر عملکرد خطوط تولید
- دوخت پارچه
- آشنایی با مبانی سواد بصری
- الگوسازی و طراح دوخت
- مدلساز الگوی لباس
- کاردان تولید لباس
- کاردان آموزشگاههای خیاطی
- دوخت لباس به صورت تکدوزی و سری دوزی
- دوزنده انواع پوشاک بانوان و آقایان
مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- طراح لباس
- طراحی و دوخت پوشاک مجلسی و خانگی
- راه اندازی و مدیریت کارگاه های تولیدی پوشاک مجلسی و خانگی
- مدلسازی الگوی لباس بر اساس پوشاک مجلسی
- کارشناس آموزشگاه های خیاطی