طراحی و توسعه توسط ITCenter7
مدیر دوره های کوتاه مدت تخصصی: مرجان قادریان
شماره تماس: 44001033-021
شماره همراه: 09338402416
پست الکترونیک: ghaderian@uast34.ac.ir
آدرس: تهران، بلوارآیت اله کاشانی، خ بهنام، نبش خ 5، علمی کاربردی واحد 34 تهران