طراحی و توسعه توسط ITCenter7
ضرورت و اهمیت دوره

شرایط کنونی اقتصاد و بازار دنیا به گونه ای است که فعالیت و رقابت شرکت ها و سازمان ها در آن به مراتب سخت تر و شدیدتر شده است. کسب موفقیت و ماندگاری پایدار در چنین فضایی مستلزم بهره مندی سازمان ها و شرکت های از نیروهای انسانی کارشناسی و مدیریتی توانمندی است که از دانش تخصصی، مهارت کاربردی و نگرش کسب و کاری برخوردار باشند. به نظر می رسد دوره کوتاه مدت مديريت اجرايي(MBA) با توجه به گرایش های پیش بینی شده در آن بتواند به این نیاز از جامعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پاسخگو باشد. شایان ذکر است که در 30 سال گذشته فارغ التحصیلان این دوره ها بالاترین میزان اشتغال و حقوق و مزایای دریافتی را به نسبت رشته های دیگر داشتند. بنابراین اجرای این دوره ضروری به نظر می رسد.

مخاطبان دوره
1-مدیران سطوح مختلف سازمان ها و شرکت ها
2-کارشناسان و کارمندان سازمان ها و شرکت ها
3- فارغ التحصیلان مؤسسات آموزش عالی در رشته های مختلف( علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، و پزشکی وغیره )

شغل قابل احراز
مدیر اجرایی با گرایش های بازاریابی وفروش
– مدیر اجرایی با گرایش منابع انسانی
- مدیر اجرایی با گرایش استراتژیک

-مزایای دوره :
کسب مهارت کاربردی کارشناسی ومدیریت که منجر به ایجاد شغل می گردد
کسب دانش واطلاعات به روز و تخصصی
ایجاد تحول در بخش های تخصصی سازمان وهمچنین کارآفرینی یاایجاد فعالیتهای جدید درون سازمان
ارائه خدمات مشاوره ای ومطالعاتی در زمینه های مذکور به مدیران سازمان های اقتصادی ، اجتماعی

درپایان دوره بعد از آزمون کتبی به دانشپذیران مدرک معتبر زیرنظر وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری وقابل ترجمه رسمی جهت ارائه به سازمانهای ودانشگاههای خارج از کشور اعطا ء خواهدشد.