فرم پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1400

ضمن عرض تبریک به دانشجویانی که در کنکور کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) پذیرفته شده اند، به اطلاع می رساند جهت درج اسامی پذیرفته شدگان در سایت و کانال مرکز و همچنین درج اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد جهت همکاری و استفاده از استعداد آنها در زمینه های مختلف، لطفاً فرم ذیل را با دقت تکمیل نمائید :