طراحی و توسعه توسط ITCenter7
انتخاب گروه:
ردیفعنوان کتاب
1 مدیران فهیم و مفاهیم اساسی
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت2
3101 راه برای کسب موفقیت
4آمادگی کنکور کارشناسی ارشد MBA و مدیریت اجرایی
5آمار برای مدیریت
6آموزش مدیریت در 38 ساعت
7آوای آتشفشان: مکالمه ، دریچه ای به سوی فرصت های جدید
8ارتباطات سازمانی (مجموعه بیستم)
9ارزشیابی عملکرد افراد ( مجموعه شانزدهم)
10اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران
11اصول سرپرستی
12اصول علم اقتصاد
13اصول مدیریت
14اصول و مبانی الگو برداری
15اصول و مبانی مدیریت
16افسانه لومباردی
17اقتصاد خرد (کاربردی)
18اقتصاد خرد نظریه عمومی قیمت و تولید
19اقتصاد مدیریت
20اقتصاد کلان
21اقتصاد کلان نظریه ها و مسائل
22انقلاب ولچ
23ایجاد یک برنامه کسب و کار در هفت گام ساده
24بررسی باورها و عقاید محدودکننده در سازمان ها
25برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن
26برنامه ریزی استراتژیک: برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
27بهبود بهره وری کارکنان ( با رویکرد سیستمی)
28پنج اصل برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار
29پنج جادویی
30تئوری ارزش و قیمت
31تئوری اقتصاد خرد و مسائل آن 1و2
32تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
33تنها بی پروایان پایدارند
34توانمند سازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی
35توسعه به مثابه آزادی
36ثروت در جامعه قعر هرم
37جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا
38چگونه غیر ممکن ها ممکن شدند
39حرکت بر لبه تیغ
40خود رهبری و مدیریت یک دقیقه ای
41خودآموز Project 2000
42دانش مدیریت امروز: دستنامه مدیران
43درس هایی از آینده
44دنیای نمادین کسب و کار
45دوره عمر سازمان
46راز
47راهنمای اندازه گیری بهره وری در واحدهای صنعتی
48راهنمای جامع و کاربردی تهیه طرح کسب و کار
49راهنمای مدیران تازه کار
50رفتار انسانی در کار
51رهبری در واحدهای تجاری
52روابط صنعتی
53روانشناسی مدیریت
54روش تحقیق در مدیریت
55روش گروهی حل مساله – ئگامی فراسوی بهبود بهره وری
56سازمان فردا 1و2
57سازمان های کارآفرین
58سازمان های کارآفرین
59سازمان های یادگیرنده از نگاهی دیگر: مدیریت نیروهای پنهانی که می توانند سازمان تان را قدرتمند و یا نابود سازند
60سازمان های یادگیرنده از نگاهی دیگر:زندگی بر مبنای هدف، در مسیر آرمان
61سازمان یادگیرنده ، کلیدها و پیشرفت
62سازماندهی: پنج الگوی کارساز
63سرمایه داری در عصر جهانی شدن
64سه کلید توان افزایی
65سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
66سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
67سیستم ها و فنون اطلاعات مدیریت استراتژیک
68شایستگی های مدیریتی
69عصر اطلاعات: اقتصاد ، جامعه و فرهنگ-پایان هزاره
70عصر اطلاعات: اقتصاد ، جامعه و فرهنگ-ظهور جامعه شبکه ای
71عصر اطلاعات: اقتصاد ، جامعه و فرهنگ-قدرت هویت
72عصرآفرینان: بزرگان کسب و کار قرن بیستم
73عیب یابی در Project 2002
74فرآیند خط مشی گذاری عمومی
75فرآیند خط مشی گذاری عمومی
76فرهنگ جامع مدیریت
77فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
78فرهنگ نامه مشاغل فرهنگی: شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل فرهنگی غیر دولتی
79مبانی رفتار سازمانی
80مبانی رفتار سازمانی
81مبانی و اصول علم اقتصاد
82مجموعه اشتغال زنان
83مجموعه سخنرانی ها و مقالات گردهمایی آشنایی با نظام مشارکت
84مدیر وقت شناس و هدفمند
85مدیریت استراتژیک (فرآیند استراتژی)
86مدیریت استراتژیک 1و2
87مدیریت بحران ( در بخشهای خصوصی و دولتی)
88مدیریت بر قلبها
89مدیریت پویای سازمان
90مدیریت خدمات
91مدیریت خرید و انبارداری
92مدیریت خرید و سفارشات خارجی
93مدیریت خصوصی سازی
94مدیریت در پهنه فرهنگ ها
95مدیریت زمان
96مدیریت ماتسوشیت
97مدیریت مشارکتی
98مربی سریع: یک سیستم قدرتمند برای دستیابی به موفقیت شغلی
99مردان و زنان فرهنگ- صنعت و آبادانی
100مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
101مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی
102مهارت های رهبری: چگونه می توان قابلیت های خویش را تا سطح یک رهبر ارتقا داد؟
103کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار
104کارآفرین
105کارآفرین یک دقیقه ای
106کارآفرینی
107کاربرد آمار در مدیریت
108کاربرد روان شناختی در ارتباطات سازمانی
109کتاب آموزشی SPSS 10