طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 955
بازدید دیروز 964
بازدید کل 9,122,409
کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی - صفحه اصلی

  

 رشته روابط عمومی

روابط عمومی هنری است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازندهبسترگفتگو ، خدمت رسانی و همگرایی دریک موسسه یا سازمان پویاست و برای جلب رضایت ومشارکت مردم فعالیت می کند.

این رشته از گرایش های علومارتباطات اجتماعی می باشد که در دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی وکارشناسی ارائه می گردد.

ضرورت و اهمیت روابط عمومی :

امروزه در سراسر کشور،هزاران کارمند روابط عمومی در شرکتهای تجاری و صنعتی، سازمان های دولتی و خصوصی ،انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه ی بخشهای اجتماعی ، اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگیو علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند لذا گسترش روز افزون این حرفه ایجاب می کندتا اصول، اهداف و نقش روابط عمومی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی درحوزه های روابط عمومی شناخته تر گردد. بدین منظور لازم است آموزش نیروی انسانیماهر و کار آمد در این حوزه تخصصی صورت گیرد.

مشاغل قابل احراز :

·         متصدی ارتباطات مردمی

·         متصدی امور تبلیغات

·         متصدی امور رسانه ای

·         متصدی امور تشریفات و مراسم

·         متصدی انتشارات

·         متصدی امور سمعی و بصریدر باب رشته امور فرهنگی

 

با توجهبه اهميت روزافزون فرهنگ و مراکز فرهنگي در جامعه کنوني اين رشته با هدف تربيت وپرورش مديران فرهنگي جهت ساماندهي و برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي و...راه  اندازي شده است. دانشجويان رشته مديريت امور فرهنگي در طي دوران تحصيل خودعلاوه بر فرا گرفتن دروس مربوط به فرهنگ با مباحثي ديگر از قبيل مسائل اجتماعي،ارتباطي، حقوقي و... آشنا مي شوند. بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدودهمنابع انسانی بخش فرهنگی اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران ، برنامه ریزان وکارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است.

این رشتهدر دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می گردد.

 

مشاغل قابل احراز امورفرهنگی:

·        مدیریت واحدهای فرهنگی

·        کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

·        مدیریت واحدهای فرهنگی

·        کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

·        کارشناس روابط عمومی بین الملل

·        کارشناس نظارت و ارزشیابی فعالیتهای فرهنگی