طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 363
بازدید دیروز 1,701
بازدید کل 9,123,518
کاردانی و کارشناسی گرافیک - صفحه اصلی
طراحی، فرهنگ می آفریند؛ فرهنگ، ارزش می آفریند و ارزش¬ها آینده را پی ریزی می¬کنند.
«رابرات ال. پیترز»
گرافیک چیست؟
زمانی که می¬گوییم گرافیک، در واقع کلمه مختصر شده¬ی « گرافیک دیزاین Graphic Design» و یا «طراحی گرافیک» مدنظر ماست. گرافیک دیزاین یعنی خلق و سامان دادن یک سلسله عوامل تصویری برای بیان یک مفهوم یا پیام و یا اطلاعات در جهت هدفی مشخص و معین.
خانم الیزابت رسنیک که یک مدرس و محقق در زمینه گرافیک دیزاین است، می¬گوید:
«گرافیک دیزاینر یک مسئله حل کن خلاق است که آموخته است: اول بفهمد، سپس نقشه کار را بکشد، آنگاه دیزاینی را اجرا کند که یک پیام خاص را با راه و روش تصویری و تخیلی برای مخاطبینی معین جهت ارتباط بیان کند.
یک ارتباط تصویری به طراح گرافیکی نیازمند است که بتواند مطلع کند و مخاطبین خود را جذب کند. برای این منظور گرافیک دیزاینر ایده و فکری را پرورش می¬دهد که بتواند با فرمهای تصویری، محتوا را بیان کند.
ایده و فکر در جریان عمل دیزاین تولید می¬¬شود، که طی آن گرافیک دیزاینر تحقیق می¬کند، مرتب می¬کند، و اطلاعات را تفسیر می¬¬کند، هدف را معین، ایده¬ها را ابداع و یک شکل و شمایل تصویری جدید را خلق می-کند.»
گرافیک دیزاین عبارت از انتقال تصویری یک مفهوم، پیام و یا اطلاعات به مخاطبی خاص است.
گرافیک دیزاین از درک و بررسی اطلاعات و پیام آغاز می¬شود،
سپس به بررسی مخاطب پیام و اطلاعات می¬پردازد،
و دست آخر راه حلی تصویری برای ارائه پیام می¬یابد.
گرافیک دیزاین همیشه در خدمت یک مقصود است.
  ( مقدمه ای بر گرافیک ددیزاین؛ فرشید مثقالی؛1389)
گرافیک رشته¬ای هنری است که خلاقیت اساس آن است. اما آمیختگیِ آن با دانش¬های گوناگون غیرهنری و کاربرد آن در بستر علوم انسانی و اجتماعی، گاهی موجب ابهام در تعریفِ مفاهیم بنیادین آن می¬شود. ماهیت طراحی گرافیک خلق اثر هنری است اما نتیجه¬ی آن در فرآیند ارتباط با جامعه به قصد پیام رسانی پدیدار می¬شود. بنابراین در نقد آثار ارتباط تصویری از سویی با تصویر به شکل عام و از سوی دیگر با رودررویی آن با جامعه یعنی ارتباطات میان فردی و رسانه ای سر و کار داریم.
ارتباط را می¬توان شامل بیان هر پیامی که به قصدِ شکل دادن، تقویت و یا تغییر پاسخ¬های شناختی، عاطفی و رفتاری دیگران طراحی شده است، دانست. بدین ترتیب ماهیت ارتباط به منظور تأثیرگذاری بر دیگری یا دیگران سامان یافته است. آن¬چه در جریان ارتباط مطرح می¬شود، اطلاعات سازمان یافته¬ای است که تحت عنان «پیام» در قالب یکی از اشکال ارتباط کلامی یا غیرکلامی (تصویری یا موسیقیایی) تعریف می¬شود. بنابراین تصور ارتباط بدون انتقال اطلاعات ناممکن است، به همین ترتیب تصور ارتباط بدون درک و دریافت مخاطب از «پیام» نیز ناممکن است.
با این وصف، موضوع، هدف و روند شکل¬گیری آثار ارتباط تصویری در حرفه¬ی طراحی گرافیک، کوششی است ذهنی- عملی، برای جلب توجه مخاطب. کنشی که فرستنده از طریق تصویر، با ارسال پیامی، گیرنده را نسبت به چیز یا چیزهای آگاه یا آماده¬ی پذیرش می¬کند. با استناد به این تعریف، ساختارِ متن این کتاب شکل گرفته است.
در طراحی آثار ارتباط تصویری با حضور همزمان دو قطب و دو فرآیند بنیادی مواجهیم:
•    فرآیند خلاقیت اثر
•    فرآیند ارتباط
(ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه¬شناسی؛ فهیمه پهلوان؛ 1387)

معرفی دوره¬های کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک واحد 34
•    کاردانی حرفه¬ای گرافیک
این دوره شامل 8 واحد دروس پایه، 16 واحد  دروس اصلی و 23 واحد دروس تخصصی و 5 واحد آموزش در محیط کار می¬باشد.
این دوره در 4 ترم ارائه میگردد. ( مهارتهای مشترک و دروس عمومی نیز همزمان با دروس ذکر شده ارائه می¬شود)
•    کارشناسی حرفه¬ای گرافیک
این مقطع در سه گرایش ارائه می¬گردد:

1-     گرافیک- پوستر و نشانه
این دوره شامل 8 واحد دروس پایه، 18 واحد دروس اصلی و  24 واحد دروس تخصصی، 5 واحد دروس آموزش در محیط کار می¬باشد. این دوره در 4 ترم ارائه میگردد. ( مهارتهای مشترک و دروس عمومی نیز همزمان با دروس ذکر شده ارائه می¬شود)

2-    گرافیک- تصویرسازی
این دوره شامل 8 واحد دروس پایه، 14 واحد دروس اصلی و  26 واحد دروس تخصصی، 5 واحد دروس آموزش در محیط کار می¬باشد. این دوره در 4 ترم ارائه میگردد. ( مهارتهای مشترک و دروس عمومی نیز همزمان با دروس ذکر شده ارائه می¬شود)

3-    گرافیک- گرافیک تزئینی و محیطی
این دوره شامل 8 واحد دروس پایه، 14 واحد دروس اصلی و  24 واحد دروس تخصصی، 5 واحد دروس آموزش در محیط کار می¬باشد. این دوره در 4 ترم ارائه میگردد. ( مهارتهای مشترک و دروس عمومی نیز همزمان با دروس ذکر شده ارائه می¬شود)

برای اطلاع بیشتر می¬توانید به سایت www.uast.ac.ir مراجعه فرمایید.