طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 358
بازدید دیروز 1,701
بازدید کل 9,123,513
کاردانی و کارشناسی حسابداری - صفحه اصلی
نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری مالی
مقطع تحصيلي: کاردانی

مقدمه: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
از ایجاد بسیار مهم موسسات دولتی بخش انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی بازرگانی و تولیدی بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد میشود که امروزهه صاحبان سرمایه و مدیران اجح=رایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط و حسابداری در گرایشهای مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند جهت تقویت این بعد اصولی تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی علمی و تخصصی د رامور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی یا دروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی(خدماتی بازرگانی و تولیدی)و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند.همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد د ربهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسست دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت حسابداری و علوم مالی را که زیان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار نا پزیر می باشد.

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-ارائه گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ-ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)
ر-تفکر تادانه و اقتضایی
ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
- شناخت با حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
- شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
- آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت مالی اساسی
- انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت د رتهیه صورت های مالی اساسی

مشاغل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فارغ التحصیلان دوره با 480 ساعت کارورزی ویژه در محل کار توانایی احراز مشاغل زیر را دارند:
کمک کارشناس حسابداری
- کاردان مسئول دایره حسابداری
- کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
- کمک حسابدار مالی
- کاردان مسئول حقوق و دستمزد
- کاردان مسئول تنخواه


نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری- حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری ،‌آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات موثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هریک را ارزیابی کرد . در این صورت ، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود . عمده ترین نوع اطلاعات موثر در اغلب تصمیمات ، اطلاعات مالی است . از این رو هر موسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای سازمان به وجود آمده است . به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی ، توسعه یافته است و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه ، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد . این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
- کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- خلاقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
- اجرای عملیات حسابداری سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن ها در سازمان ها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- تهیه و تنظیم بودجه نقدی و سرمایه ای سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
- شناخت و محاسبه بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)

- حسابدار موسسات و سازمان های فرهنگی و هنری
- کارشناس بودجه سازمان های خدماتی و موسسات فرهنگی و هنری
- کارشناس بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری
- حسابرس داخلی سازمان ها و موسسات فرهنگی و هنری
طول و ساختار دوره : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.
مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.