طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
فرحناز ساداتمالکیریاست محترم مرکزmaleki@uast34.ac.ir
فائزه ساداتمالکیمعاونت آموزشیfsadat@uast34.ac.ir
فیروزه ساداتمالکیمعاونت فرهنگی و پژوهشیf.maleki@uast34.ac.ir