طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوي گرامي
مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي و پودمان خود را ذكر نماييد در غير اينصورت ايميل ارسالي قابل بررسي نخواهد بود .  
لطفا بخش مورد نظر را انتخاب کنید:
نامنام خانوادگیسمتآدرس ایمیل
انسیه جواهریمدیر حوزه ریاست و روابط عمومیjavaheri@uast34.ac.ir
زهراطاهریکارشناس امورفارغ التحصیلان 
شکیبامحبعلیکارشناس رشته های طراحی لباس، دوخت و تکنولوزی، مترجمی زبان انگلیسیmohebali@uast34.ac.ir
بهاره غفاریکارشناس مالیghafari@uast34.ac.ir
نسرین احمدیمدیر دفتر کار آفرینیahmadi@uast34.ac.ir
دفتر مدیریت منابع انسانی  دفتر مدیریت منابع انسانیhrd@uast34.ac.ir
کارشناس امور مدرسان - آموزش دفتر برنامه ریزی آموزشیedu_planning@uast34.ac.ir
امور مدرسان امور مدرسانmodaresan@uast34.ac.ir