طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology
متقاضیان محترم تدریس در مرکز  34 آموزش علمی - کاربردی میتوانند فرم آنلاین زیر را تکمیل نموده یا نمونه آن را از اینجا دانلود کنند و بپس از تکمیل به آدرس  modaresan@uast34.ac.ir ایمیل کنند. تکمیل آنلاین فرم سبب تسریع در رسیدگی به درخواست ها می باشد.
       
  اطلاعات شخصی:    
نام: نام خانوادگی:
تاریخ تولد: نام پدر:
شماره شناسنامه: جنسیت:
کد ملی: وضعیت تاهل:
کد مدرسی:
سابقه آموزشی (سال): سابقه اجرایی (سال):
دروس:
عضو هیئت علمی: محل خدمت:
نوع استخدام: مرتبه:
پایه:    
  اطلاعات تماس:    
شهر: تلفن:
موبایل: ایمیل:
آدرس
  سوابق تحصیلی:    
  در هر ردیف به ترتیب مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، کشور و دانشگاه محل تحصیل، تاریخ اخذ مدرک، نوع دانشگاه و معدل را مشخص کنید.
1
2
3
  سوابق تدریس در مراکز علمی کاربردی:
  در هر ردیف عنوان درس، مقطع تحصیلی، تعداد واحد، مرکز محل تحصیل، نیمسال و دفعات تدریس را مشخص کنید.
1
2
3
4
5
  دروسی که مایل به تدریس می باشید: (با توجه به جدول تطبیق دانشگاه جامع)
  در هر کادر عنوان درس و دفعات تدریس قبلی را ذکر نمائید.
 
 
 
 
  تدریس موسسات یا کارگاه های آموزشی:
  در هر ردیف عنوان مبحث مورد تدریس، محل تدریس، مدت زمان، تعداد فراگیران، زمان شروع و زمان خاتمه را مشخص نمائید.
1
2
3
  شرکت در کارگاه های آموزشی:
  در هر سطر عنوان کارگاه، برگزار کننده، طول دوره، زبان ارائه، زمان شروع و زمان پایان را مشخص نمائید.
1
2
3
  عناوین کتب:
  در هر سطر عنوان کتاب، شابک، نوع تالیف یا ترجمه، سال انتشار و نحوه همکاری را مشخص نمائید.
1
2
3
  انتشار مقاله تخصصی در مجلات معتبر و سمینارها:
  در هر سطر عنوان مقاله، نویسنده، سال انتشار، نوع مجله، نام مجله و نحوه انتشار مقاله را توضیح دهید:
1
2
3
4
5
  سوابق اجرایی و اشتغال:
  در هر سطر نام محل اشتغال، سمت، نوع فعالیت، کشور، شهر، زمان شروع و خاتمه را ذکر نمائید.
1
2
3
4
  تسلط به زبان های خارجی:
  در هر سطر، نام زبان، میزان مهارت در خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن، عنوان آزمون، امتیاز کل و دیگر توضیحات مرتبط را ذکر نمائید.
1
2
3
 
               
 
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT