طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کسب رتبه برتر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
قدم نهادن در عرصه فرهنگ،‌علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار و بصیرتی دین مدار و پرعیار می طلبد. کسب رتبه برتر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در بین مراکز علمی کاربردی استان تهران که گویای شایستگی های لازم در انتخاب این عرصه می باشد را حضور تمامی دانشجویان، اساتید و کارکنان مرکز تبریک و تهنیت عرض می نمائیم