طراحی و توسعه توسط ITCenter7
شما اینجا هستید: مدیر امور دانشجویی و فرهنگی
نام: فیروزه سادات
نام خانوادگی: مالکی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل: f.maleki@uast34.ac.ir

سوابق اجرایی و سوابق شغلی
  • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • دبیرخانه سازمان مطالعات فرهنگی و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
  • مسئول هماهنگی پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی
  • معاون آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 34
  • مدیر عامل مجتمع آموزشی مشکوﺓ دانش تحت نظارت آموزش و پرورش
  • عضور هیأت مدیره و مدیر برنامه ریزی و تحقیقات موسسه فرهنگی و هنری مشکوﺓ دانش
  • مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری حکمت صدرا
  • مدیریت در برگزاری سمینارها و نشست های ملی و بین المللی ایرانگردی و جهانگردی
  • دبیر کمیته روابط عمومی مراکز آموزش علمی کاربردی مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی