طراحی و توسعه توسط ITCenter7
شما اینجا هستید: کمیته انضباطی
آئین نامه انضباطی
آئین نامه تخلفات آموزشی اعم از اختلال در نظم و تخلف در جلسه امتحان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه ی مورخ 12/6/1374 شورای انقلاب فرهنگی که دانشجویان ملزم به مطالعه دقیق و رعایت آن در دانشگاه می باشند.
صورتجلسه گزارش تخلف انضباطي در جلسه امتحان
آيين‌نامه انضباطي دانشجويان