لیست مدارک آماده تحویل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

1. در صورتی که نام شما در لیست زیر می باشد، جهت دریافت گواهینامه موقت خود به واحد دانش آموختگان مرکز 34 مراجعه نمایید.
2. زمان دریافت گواهینامه موقت، ارائه تمبر 10000 ریالی که قابل تهیه از شعب بانک ملی الزامی می باشد.
3. گواهینامه موقت فقط به شخص دانشجو تحویل داده می شود و پست نخواهد شد.
4. زمان دریافت مدرک تحصیلی حتما کارت ملی به همراه داشته باشید.

« این لیست بصورت هفتگی بروزرسانی خواهد شد »

مهدیه صفری

آیدا نایبی زاده سمیه صادقی قهرودی

مجتبی گنجعلی

امین شبرنگ زاده عرفان خیر اندیش
مهردادفرجی علی رضا خانی

زهرا ریاضی

مهناز السادات موسوی

علی پاک نیت شکیلا پارسا

فاطمه درویش

فیروزه گنج خانلو مهتاب نقدلو
اکرم رضائی ترشیزی کیمیا صفوری

سارا نوری

لیلا پور ایرانی مهشید توکلی کرمانی

نیاز سادات میرصفی

زهره السادات ظفرمند ————— 

—————  


علی وحیدی

مهناز السادات موسوی فاطمه درویش

مرسده داودی

زهره سادات ظفرمند

مهدیه صفری

مریم حسین زاده

لیلا پور ایرانی اصل نیاز سادات میرصفی
طیبه سادات هاشمی زهرا ریاضی

مهشید توکلی کرمانی

منصور اوضع

سمیه صادقی فروردی فیروز گنج خانلو

حسین یاره پور

عرفان خیراندیش

علی پاک نیت

علی ترکاشوند امین شبرنگ زاده

اکرام رضائی ترشیزی

امید کرمی

مهتاب نقدلو

مجتبی گنجعلی

منیرموزنیان

مریم زمانی

امیرمهدی لطفی نظری

زهره بحرالعلومی

راحله اکبری

نرگس جوانی واتیان

سعید جابری

سوگل ثابت مقدم

سمیه عمران زاده

زینب رضائی فاطمه سادات میرسید حسین

الهه خدابخش


شیدا شفاعتی

زهرا قاسمی

لیلا مته میر

حمید طهماسبی

حسین ویسی گاکیه

ثریا الماسی

ایثار غریبی

شهرزاد محمود پور تهرانی سمانه زمانی مقدم
بنیامین عمولشکریان غزل ظاهری

فاطمه غلامی

شقایق امامی

محمد بهادری سید فائزه رضوی

معین حاجی ابراهیمی

پرهام طاهر فرخندی ملیحه خدابنده
سارا پور عبداله

علی رضا ثنائی

سحر سلطانلو

ایران افروز کسری کام بخش

حبیب نیکدل گورابسری

عرفان شاه محمدی

نسیم حقانی امیر محمد باغ جری
—————  —————   

دلارام علی ابادی