لیست مدارک آماده تحویل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

1. در صورتی که نام شما در لیست زیر می باشد، جهت دریافت گواهینامه موقت خود به واحد دانش آموختگان مرکز 34 مراجعه نمایید.
2. گواهینامه موقت فقط به شخص دانشجو تحویل داده می شود و پست نخواهد شد.
3. زمان دریافت مدرک تحصیلی حتما کارت ملی به همراه داشته باشید.

برای مشاهده نام و نام خانوادگی خود بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید.

ویرایش 15 شهریور 1401

رشته حسابداری مالی

رشته حسابداری فرهنگی

رشته حسابداری مالیاتی

رشته تبلیغات و بازاریابی

رشته امور فرهنگی

رشته روابط عمومی

 رشته طراحی لباس و تکنولوژی دوخت

رشته گرافیک

رشته نقاشی

رشته معماری

رشته مدیریت کسب و کار

رشته کامپیوتر (سایر گرایش ها)

رشته زبان های خارجی

رشته مشاوره حقوقی