طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/3/25 - تعداد بازدید: 181
جلسه تحویل کارورزی و کاربینی استاد صفورا مرشد شکرچی
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه تحویل کارورزی از ساعت 13:30 الی 14 و کاربینی از ساعت 14 الی 14:30 استاد صفورا مرشد شکرچی روز سه شنبه مورخ 98/3/28 برگزار می گردد.