طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/3/25 - تعداد بازدید: 182
جلسه تحویل کاربینی استاد رعنا بقایی یزدی
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه تحویل کاربینی استاد بقایی یزدی روز شنبه مورخ 98/4/1 ساعت 12 برگزار می گردد.