طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/3/12 - تعداد بازدید: 158
اصلاحیه ژوژمان استاد ندا رسولی ارسی
قابل توجه دانشجویان گرامی
ژوژمان دروس کارگاه طراحی تصویرسازی و کارگاه تکنیکهای تکمیلی تصویرسازی روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 در ساعت  8 ال 9 (طراحی تصویرسازی) و ساعت 9 الی 10 (تکمیلی تصویرسازی)  برگزار می گردد.