طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/5/15 - تعداد بازدید: 221
اطلاعیه بسیار مهم //// پرداخت شهریه 15% دانشگاه جامع علمی کاربردی


کلیه دانشجویان در حال تحصیل اعم از ترمی و پودمانی که تاکنون نسبت به تسویه بدهی 15% حق نظارت دانشگاه جامع اقدام ننموده اند، موظفند تا روز چهارشنبه مورخ 23 مرداد نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند .


عواقب عدم پرداخت بدهی 15% دانشگاه جامع بر عهده شخص دانشجو خواهد بود .