طراحی و توسعه توسط ITCenter7
بانک اطلاعات پایان نامه

ردیفعنوانچکیده
1برسی پوستر هاي فیلم در ایران ( پس از انقلاب )مشاهده
2بررسی نمادها در مکتب سقاخانهمشاهده
3بررسی استفاده از گره چینی در طراحی نشانه (از دوره پهلوی تا به حال) مشاهده
4بررسی تصویرسازی ایران در دوره صفویه (مکتب قزوین) مشاهده
5بررسی نشانه شناسی تطبیق در عناصر بصری میترائیسم و مسیحیت مشاهده
6بررسی تاریخچه پرچم ایران مشاهده
7هنر اسلامی و تاثیر آن بر گرافیک معاصر ایران مشاهده
8بررسی سیر تحو تصویری نقش اسب در هنر ایران از دیرباز تا پایان مشاهده
9نقش بسته بندی در فرو ش کادو  
10بررسی رنگ در تصویرسازی کتاب کودک  
11کاربرد رنگ در تبلیغات مشاهده
12بررسی پوسترهای مینیمالیسم  
13تاثیر آموزش هنر در خلاقیت کودکان 5 تا 7 سال  
14بررسی تصویرسازی کتاب کودک در ده سال اخیر  
15بررسی نقاشی کودکان با موضوع خانواده مشاهده
16تاریخ انیمیشن در ایران مشاهده
17پیداش عکاسی در ایران  
18نقش و اهمیت تبلیغات در جذب مشتری  
19بررسی نقش فرم و رنگ درنقاشی کودکان مشاهده
20کاربرد عکاسی در پوستر مشاهده
21بررسی گرافیک محیطی سالهای اخیر در ایران مشاهده
22بررسی و استانداردسازی آرم و نشانه گروه خودرسازی سایپا مشاهده
23نقد و بررسی پوستر های ده سال اخیر در ایران مشاهده
24بررسی آثار استاد سید محمد احصایی مشاهده
25بررسی آثار و زندگینامه فرشید مثقالی مشاهده
26بررسی و تحلیل اسطیر ایرانی در آثار تصویرسازی  
27نقش و نگارها در معماری ایران مشاهده
28پرورش خلاقیت در کودکان 8-13 سال  
29نقش تصویرسازی و گرافیک محیطی در زیباسازی فضاهای شهری مشاهده
30بررسی ظرفیتها و ویژه گی های خطوط فارسی در طراحی نشانه  
31بررسی هندسه نهفته در خطوط سنتی (با تاکید بر خط نستعلیق)  
32نقاشی دیواری در تهران  
33بررسی تاثیر گرافیک محیطی شهری در تهران مشاهده
34جایگاه نگارگری در پوستر های ایرانی بعد از انقلاب  
35نقش تصویرسازی در آموزش به کودکان 3-7 سال مشاهده
36مولفه های موزائیک کاری کاربردی  
37مولفه های ساختاری در بسته بندی محصولات صنایع دستی ایران مشاهده
38هنر برای هنر در دوران معاصر  
39سیر تحول هنر موزائیک  
40سیر تحول پوستر در فیلم های سینمایی ابراهیم حاتمی کیا مشاهده
41بررسی تصویرسازی جراید (فرهنگی -هنری- اجتماعی) در ده سال اخیر مشاهده
42تاریخچه ی گرافیک عامیانه در باورها و اعتقادات مذهبی مردم از دیرباز تا امروز در ایران  
43بررسی نقوش گرافیکی روی پارچه در ایران با اشاره به دوره صفویه مشاهده
44رنگ و رنگ درمانی  
45بررسی تاریخچه روند پیشرفت طراحی پوستر فیلم در 50 سال گذشته در جهان و اختصاصا تجزیه و تحلیل 5 پوستر برتر فیلم  
46بررسی نقوش گلیم خصوصا نقوش به کار رفته در گلیم ورنی و کاربرد گرافیکی آن در این دوره مشاهده
47نقش گرافیک در ترویج صنعت گردشگری مشاهده
48بررسی مقوش بروج فلکی مشاهده
49نقش گرافیک محیطی در دنیای امروزی  
50نگاهی به حروف نگاری گرافیک ایران مشاهده
51نگاهی به تاریخچه پوستر در ایران (روند طراحی پوستر در ایران) مشاهده
52کاربرد گرافیک در رسانه های تصویری (تلویزیون) 
53نقشمایه های ایرانی و کاربرد آن در آرم مشاهده
54بررسی کاربرد تصویرگری دوره قاجار در پوستر دهه 70 و 80 خورشیدی ایران  
55نقد و بررسی پوسترهای فرهنگی قباد شیوا  
56نقد و بررسی قابلیتهای تصویری و نقاشی داستان های شاهنامه فردوسی مشاهده
57پژوهشی بر نمادها و اساطیر مختلف در کلیله و دمنه  
58نقد و بررسی انیمیشن شکرستان و تاثیرات آن بر روحیات کودکان  
59برسی تاریخی و تطبیقی کمیک استریپ (داستان مصور) و انیمیشن پویا نمایی 
60بررسی تصویرسازی نگارگری تیموری با تاکید بر آثار کمال الدین بهزاد 
61بررسی تطبیقی مجسمه ها و نقش برجسته های یونان و بین النهرین مشاهده
62تاریخچه تصویرسازی در ایران  
63بررسی نقوش جانوری در دوره هخامنشی  
64بررسی عناصر تصویری و نقوش گرافیکی به کار رفته در فرش دستباف اردبیل و کاربرد آن در نشانه (آرم) 
65تاثیر سبک مینیمالیسم در پوستر  
66نشانه های تجاری ماندگار در سه دهه اخیر گرافیک ایران  
67بررسی نقاشی قهوه خانه ای و تاثیر آن بر تصویرسازی ایران  
68بررسی نقش گرافیک (پوستر) در فرهنگ سازی اجتماعی مشاهده
69نقد و بررسی سرلوحه ی نشریات فرهنگی- هنری در ایران از سال 1360 تا کنون  
70جایگاه نقوش سنتی در تصویرسازی کتاب های کودک مشاهده
71جایگاه استوری برد در تبلیغات  
72بررسی تطبیقی آرم های شبکه های استانی با فرهنگ آن منطقه مشاهده
73بررسی پوسترهای با تاثیر نقض یا کمبود فرهنگ و هنر در ایجاد ناهنجاری اجتماعی مشاهده
74بررسی و طراحی پیکتوگرام برای باغ وحشها برگرفته از نقوش ساسانی مشاهده
75طراحی لوگو و ست اوراق اداری  
76اسطوره های آفریقایی و تاثیر آن بر تصویرسازی  
77تبلیغات یکپارچه مشاهده
78بررسی هویت بصری یکپارچه - شرکت های تجاری مشاهده
79نقد و بررسی نقوش سفالینه های سیلک کاشان مشاهده
80استفاده از نقش گل لوتوس در پوسترها و اعلانات امروزی  
81بررسی پوستر معضلات اجتماعی مشاهده
82طراحی پوستر فرهنگی با استفاده از نمادها و اسطوره های ایران باستان مشاهده
83بررسی بسته بندی های کحصولات غذایی شرکت پاکبان و طراحی آرم لوگو و بسته بندی های جدید برای محصولات پاکبان مشاهده
84تصویرسازی کتاب داستان نمکی و تاثیر تکنیک استاد نورالدین زرین کلک در تصویرسازی کتاب داستان نمکی مشاهده
85 تصویر سازی کتاب کودک با الهام از نقاشی کودکان  
86نگاهی به سیر تکامل صفحه آرایی بعد ا زانقلاب در مطبوعات ایران  
87یک قرن پوستر و طراحی تبلیغاتی  
88تاریخ طراحی گرافیک در نیمه نخست قرن بیستم  
89نقش گرافیک محیطی در بالا بردن فرهنگ اجتماعی افراد و اختصاصا بررسی آثار نقاشی دیواری و گرافیتی ایران و جهان  
90بررسی هنر خوشنویسی در ایران و تاثیر و تلفیق آن در گرافیک امروزی  
91بررسی تاثیر مینی مالیسم در هنر گرافیک  
92شخصیت شناسی هفت خان رستم و اسفندیار بر اساس شخصیتهای پویا نمایی و بازی  
93بررسی اسطوره های ایزد بانوان ایران باستان مشاهده
94مروری بر افکار و آراء فلاسفه یونان باستان در باب هنر مشاهده
95بررسی نقش ادبیات در تصویرگری کتاب های کودک و نوجوان مشاهده
96بررسی نقش گرافیک در صادرات کالاهای مصرفی ایران مشاهده
97بررسی تاثیر و ویژگی های خطوط نوشتاری سنتی در طراحی پوستر  
98بررسی نقش تایپوگرافی در طراحی پوستر  
99 بررسی مفهوم عناصر تصویری پوسترهای لهستان مشاهده
100استاد مرتضی ممیز پدر گرافیک ایرانمشاهده
101پیشگیری و درمان بیماریها با استفاده از خاصیت درمانی رنگمشاهده
102جستارهایی در عناصر دیداری با رویکرد تصویرگری کتاب کودک 
103مقایسه تصویرسازی در متون ادیب کهن و معاصر ایران 
104کاشیکاری مسجد جامع اصفهان 
105بررسی ویژگی های تصویری شاهنامه بایسنقری 
106بررسی چاپ دستی برتصویر سازی فرشید شفیعی و فرشید مثقالی