معرفی رشته ها

دوره های کاردانی:

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: دوخت و تکنولوژی لباس
مقطع تحصيلي: کاردانی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس در زیر گروه فرهنگ و هنر با هدف تربیت طراحان دوخت ایجاد شده است هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروی انسانی کاردانی است که علاوه بر همکاری در امر طراحی دوخت لباس در ارتباط با متخصصین این رشته می تواند مستقلا نقش عملی در اموراجرایی و سرپرستی بخشهای مختلف کارگاهها و کارخانجات تولید و طراحی لباس را ایفاد نماید.
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
با توجه به گسترش جمعیت کشور و نیاز روزافزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه ، تهیه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های مختلف هنری از جمله رشته دوخت و تکنولوژی لباس ضرورت دارد .
امروزه تولید و مصرف لباس ، صرفا در محدوده طرح نیازهای اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه به عنوان دانش وسیع و مبتنی بر تامین نیازها و خصوصیات فرهنگی ،‌ اجتماعی ،‌ اقتصادی ، جوامع و بکارگیری ان در برنامه های نمایشی ، سینما و تلویزیون مورد توجه است .
نگرش اقتصادی / فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارائه طرحهای متنوع و بهبود کیفی و کمی لباس ، این امر را به یک صعنت / هنر تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن در جهان شده است . لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاهها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعه اسلامی بتواند موجبات توسعه این رشته را فراهم آورند . اقدام لازم در تهیه این برنامه در قالب نظام مصوب آموزش های علمی – کاربردی بهمل آمد .
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– توانایی طراحی و دوخت لباس
– توانایی دوخت صنعتی و کار با ماشینهای مربوطه
– توانایی سایز بندی پوشاک
– تزئینات لباس
– نظارت بر عملکرد خطوط تولید
– دوخت پارچه
– آشنایی با مبانی سواد بصری
– الگوسازی و طراح دوخت
– مدلساز الگوی لباس
– کاردان تولید لباس
– کاردان آموزشگاههای خیاطی
– دوخت لباس به صورت تکدوزی و سری دوزی
– دوزنده انواع پوشاک بانوان و آقایان
مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– طراح لباس
– طراحی و دوخت پوشاک مجلسی و خانگی
– راه اندازی و مدیریت کارگاه های تولیدی پوشاک مجلسی و خانگی
– مدلسازی الگوی لباس بر اساس پوشاک مجلسی
– کارشناس آموزشگاه های خیاطی

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: امورفرهنگی
مقطع تحصيلي: کاردانی
تاریخچه ایجاد رشته: ( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دستیابی به توسعه ،‌ لازمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ،‌ سیاسی ،‌ اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است . اگرچه توسعه در همه این امور لازم و ملزوم یکدیگرند لیکن تحول فرهنگی موافق توسعه زمینه ساز توسعه است ، چرا که انسانها به عنوان عاملان محوری توسعه باید به آنچه انجام می دهند تمایل داشته باشند . این تمایل با قدرت انتخاب همراه است .
تمایلات در افراد از طریق ارزشها و باورهایشان ایجاد می شود .
فرهنگ عادت فردی و شخصی نیست بلکه رسم و عادت عمومی است . فرهنگ عموی مصداق رفتارها ، کردارها و گفتاری است که اکثر مردم درباره دولت ، سیاست ، مشارکت ، اقتصاد ، کار ،‌سازندگی ، قانون گرایی‌ ، حفظ محیط زیست ، عبادت ، تعلیم و تربیت ، رفتار اجتماعی و …. آشکار می سازند .
توسعه فرهنگی باید در جهت زدایش و پالایش باورهای ناصحیح صورت پذیرد زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و پویایی و شکوفایی هر جامعه ای در سایه تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل می گیرد .
چشم انداز رشته:( فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
امروزه در سراسر کشور ، هزاران کارمند امور فرهنگی در شرکتها ، سازمانهای دولتی و خصوصی ،‌ انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخش های اجتماعی ،‌اقتصادی ،‌ سیاسی ، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روز افزون این حرفه هنوز اصول ،‌ اهداف و نقش امور فرهنگی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های فرهنگی شناخته شده نیست . بدین منظور لازم است دروه کاردانی حرفه ای امور فرهنگی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان 🙁 فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (‌ presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان 🙁 فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– بتواند اطلاع رسانی انجام دهد .
– بتواند اطلاعات ، اسناد و کالاهای فرهنگی را جمع آوری ،‌تنظیم و بازیابی کند .
– بتواند سازمان و نهادهای فرهنگی را بشناسد و با آنها ارتباط برقرار کند .
– بتواند اردو ، بازدید ، گردشگری فرهنگی را اجرا کند .
– بتواند مسابقه ، هماهنگی برنامه های نمایشی ، موسیقی ، مراسم مذهبی و ملی را انجام دهد .
– بتواند مراسم و تجمعات فرهنگی را برگزار نماید .
– بتواند تبلیغات فرهنگی را اجرا نماید .
– بتواند فعالیت های فرهنگی خاص بانوان را انجام دهد .
– بتواند مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را شناسایی و راه حل های آن را بررسی نماید ( مثل حقوق زنان … )
– بتواند عوامل هویت فرهنگی ایرانی را بشناسد .
– بتواند اثر رسانه های تصویری را بر فرهنگ بشناسد .
مشاغل قابل احراز 🙁 فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– متصدی کانون های فرهنگی
– متصدی فعالیت های فرهنگی
– متصدی امور فرهنگی
– متصدی فعالیت های اطلاع رسانی

طول و ساختار دوره:
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحد های هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست.

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی
مقطع تحصيلي: کاردانی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دولتها ،‌ سازمانها و نهادها همواره برای پی بردن به خواسته ها ، نیازها و منویات مخاطبان خود و همچنین رویارویی با شرایط بسیار متحول و گوناگون محیطی ناچار هستند که خودشان را با آنها وفق دهند و از این رو جایگاه و اهمیت واحدهای روابط عمومی که پیوند دهنده سازمان با محیط هستند نمایان می شود .
روابط عمومی مسئول آگاهی دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظیفه حرفه ای آن ایجاب می کند که زمینه وفاق و سازگاری بین مصالح فردی و منافع عمومی را فراهم سازد . مطالعه افکار عمومی و جهت های رسانه ای ،‌ امتناع و ترغیب سازگاری افکار عمومی به پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای مخاطبین با استفاده از فنون و تکنیکهای روابط عمومی جهت تحقق اهداف سازمانی از اساسی ترین فعالیت های روابط عمومی محسوب می شود .
روابط عمومی هنری است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازنده بستر گفتگو ، خدمات رسانی و همگرایی در یک موسسه یا سازمان پویاست و برای جلب رضایت و مشترک مردم فعالیت می کند .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
امروزه در سراسر کشور ،‌ هزاران کارمند روابط در شرکتهای تجاری و صنعتی ،‌ سازمانهای دولتی و خصوصی ،‌انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخشهای اجتماعی ،‌ اقتصادی ،‌ سیاسی ، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روزافزون این حرفه هنوز اصول ،‌ اهداف و نقش روابط عمومی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های روابط عمومی شناخته نشده است . بدین منظور لازم است دوره کارانی روابط عمومی جهت آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد.
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– بتواند برای ملاقاتهای مردمی و کارکنان با مسئولین برنامه ریزی کند
– بتواند نظرات ،‌ پیشنهادات و شکایات مخاطبان درون و برون سازمانی را جمع آوری ، دسته بندی و برای تهیه پاسخ اقدام کند .
– بتواند اطلاع رسانی به مخاطبان و سازمانهای ذی ربط داشته باشد .
– بتواند جمع آوری ،‌ دسته بندی ،‌نگهداری و بازیابی اطلاعات موجود در روابط عمومی را انجام دهد .
– بتواند آرشیو الکترونیک ایجاد کند .
– توانایی انجام مونیتورینگ (‌پایش ) رسانه ای داشته باشد .
– بتواند کالای فرهنگی تبلیغات مناسب سازمان را تهیه کند .
– بتواند خبر بنویسد و به رسانه مناسب ارسال نماید .
– بتواند خبر و مصاحبه تنظیم شده را برای رسانه مناسب ارسال کند .
– بتواند مقدمات نشست خبری و بازدیدهای رسانه ای را هماهنگ نماید .
– توانایی برنامه ریزی و هماهنگی امور مراسم داشته باشد .
– برنامه ریزی برای بازدیدها (‌ عموم ،‌پروژه ها و …)‌انجام دهد .
– توانایی اجرا و گویندگی در سمینارها و نمایشگاهها را داشته باشد .
– توانایی هماهنگی و میزبانی vip را داشته باشد .
– بتواند ویراستاری و صحنه آرائی کند .
– بتواند بولتن – نشریات داخلی – خبرنامه و گزارش سالیانه را تهیه کند .
– بتواند برای روابط عمومی نامه ها و گزارشات اداری ، دعوت نامه ،‌ تقدیرنامه و … بنویسد .
– بتواند عکاسی انجام دهد و با ویرایش نرم افزاری تصویر آشنا باشد .
– توانایی دریافت و ارسال اطلاعات ، جستجوی پیشرفته مطالب را داشته باشد .
– بتواند واژه های انگلیسی صفحات روابط عمومی الکترونیک بین الملل را بفهمد .

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– متصدی ارتباطات مردمی
– متصدی امور تبلیغات
– متصدی امور رسانه
– متصدی امور تشریفات و مراسم
– متصدی انتشارات
– متصدی امور سمعی و بصری

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: طراحی لباس
مقطع تحصيلي: کاردانی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
امروزه طراحی ، تولید و مصرف لباس یک نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه با توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته و ارتقا کمی و کیفی در امر طراحی و تولید متنوع و صادرات انواع لباس و اثر گذاری بر فرهنگ و اقتصاد سایر کشورها ، سالانه عواید ارزی قابل توجهی را عاید آنها می سازد . از این رو در طراحی و تولید متنوع و بهینه انواع لباس با اهداف چند منظوره در جهت تامین نیاز کشور و نیز مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جوامع و کاربرد آنها در برنامه های نمایشی ، سینمایی ، تلویزیونی و همچنین تسریع در روند توسعه صادرات از طریق تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مناسب بسیار ضروری است .
لذا با توجه به بررسی های به عمل آمده در روشهای سنتی و لزوم ایجاد تحول و جایگزینی روشهای جدید ،‌اقدامات لازم در تهیه و ارائه برنامه های آموزشی رشته طراحی لباس به عمل آمد . در برنامه ریزی درسی این رشته اهتمام شده است که با مجموعه ای از دروس مرتبط و هماهنگ و رعایت موارد مهمی از قبیل : فیزیک بدن / سن / قد / وزن و… موجبات تربیت و تامین نیروی انسانی کاردان و کارآمد در این رشته فراهم آید .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
با توجه به گسترش جمعیت کشورها و نیاز روزافزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه ، تهیه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های مختلف هنری از جمله طراحی لباس ضرورت دارد .
امروزه طراحی ،‌تولید و مصرف لباس ،‌ صرفا در محدوده طرح نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه به عنوان یک دانش وسیع مبتنی بر تامین نیازها و خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی جوامع و بکارگیری آن در برنامه های نمایشی ، سینما و تلویزیون مورد توجه است .
نگرش اقتصادی و فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارائه طرح ها ی متنوع و بهبود کیفی و کمی لباس ، این امر را به یک صنعت (‌هنر )‌تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن در جهان شده است . لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاهها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعه اسلامی بتواند موجبات توسعه این رشته را فراهم آورد اقدام لازم در تهیه این برنامه در قالب نظام مصوب آموزش علمی – کاربردی بعمل آمده است .
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف : گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( presentation )
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست ( HSE )
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه ای فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– طراح و دوزنده لباس (‌نازک دوزی / سری دوزی / تک دوزی )
– سایز بند پوشاک
– تهیه و ساخت الگو
– مدلسازی
– طراحی الگوی لباس کودک
– طراحی الگو و دوزنده پوشاک
– طراحی انواع لباس بانوان و آقایان
– نظارت و هدایت خط تولید و رفع اشکال کارگران
مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– دستیار طراح لباس در بخشهای کوچک کارگاه ها و کارخانجات تولید پوشاک
– سرپرست کارگاه تولید لباس
– برشکار بخش برش
– کاردان طراح لباس و الگو و سایزبندی با رایانه
– نمونه دوز و مدلساز
– مسئول آرشیو لباس و الگو
– طراح و دوزنده لباس ( نازک دوزی – سری دوزی – تک دوزی )
– سایز بند پوشاک

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: هنرهای تجسمی- گرافیک
مقطع تحصيلي: کاردانی
تعریف و هدف : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فرهنگ و هنر و برنامه های فرهنگی – هنری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در پیشبرد امر آموزش و انسان سازی به عهده دارند. در جوامع بشری در هر دوره ای از تاریخ ، دورانهای تاریخی که وجود داشته اند که در آن دوران مسائل فرهنگی و هنری انسان به شکل خاصی که متاثر از شرایط زمان خود بوده متجلی و به ظهور رسیده است.
هنر گرافیک همیشه آگاهانه یا نا آگاهانه در خدمت و همراه انسان بوده و خواهید بود. شاید بتوان گفت بشر از نخستین بامداد زندگی جمعی خود به نوعی از انچه در حوزه کارکرد هنر گرافیک قرار داشته ، به عنوان ابزاری در جهت انتقال پیام مدد جسته است.
انسان اولیه ، فرم و شکل اجسام ، ابزار و جانداران اطراف محیط خود را به صورت ساده و نشانه وار ترسیم می کرده و از طریق آنها با همنوع خود ارتباط برقرار می کرده است. هنر گرافیک گام به گام و لحظه به لحظه با رشد و تکامل انسان و زندگی و دنیای اطرافش رشد کرده و شکوفا شده است.

ضرورت و اهمیت : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
گرافیک هنری است که دامنه های حضور آن درتمامی شئونات زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم رسوخ یافته و دارای گرایشها و تخصص های گوناگون در خود است که علی رغم ارتباط همه این گرایشها نسبت به هم ، هر کدام در زمینه ای خاص وبرای نوعی خاص از ارتباط پیام بکار گرفته می شوند. در گرافیک یک پیام را می توان با چند لحن و روش بیان نمود و با توجه به نوع پیام برای بیان گرایش خاص از مجموعه گرایشها ی متنوع موجود در هنر گرافیک انتخاب و مورد استفاده قرار داده و ابلاغ پیام نماییم هدف از تهیه برنامه کاردانی حرفه ای گرافیک ، تربیت نیروی کارآزموده و تواناست تا بتواند اصول و مفاهیم فوق را پیاده نماید.
سرعت بالای انتقال پیام از راه تصویر به خصوص در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دنیایی که رسانه های تصویری بخش بزرگی از زندگی روزانه مردم را پر کرده است و انقلاب ارتباطی ، جهان را به دهکده کوچک تبدیل کرده است ، نیاز به یک زبان بین المللی و سریع بیشتر حس می شود . زبانی که محتاج به آموزش نیست و یا صریح صحبت میکند و با چاشنی زیبایی ، قدرت و جذابیت بیشتری یافته است. با توجه به این نکته که رشته گرافیک می تواند وسیله ای بسیار مناسب جهت ارتباطی سریع که پیام های مورد نظر را در سطحی گسترده منتشر نماید، باشد، تعریف آن ضرورت یک جامعه متمدن می باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف- گزارش نویسی و مستند سازی
ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
پ- انجام کار گروهی
ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث- بهره گیری از رایانه
ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– رسامی و اجرای آرم
– اجرای تصویرسازی
– اجرای پوستر ، بروشور ، کتاب ، کاتالوگ
– اجرای صفحه آرایی ، روزنامه ، مجله ، کتاب و…
– نظارت برامور چاپ
– آشنایی و اجرای نرم افزار های گرافیکی
– همکاری در اجرای آثار گرافیکی

مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– کاردان اجرای آثار گرافیکی
– کاردان آتلیه طراحی
– کاردان امور چاپ آثار گرافیکی

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری مالی
مقطع تحصيلي: کاردانی
مقدمه: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
از ایجاد بسیار مهم موسسات دولتی بخش انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی بازرگانی و تولیدی بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد میشود که امروزهه صاحبان سرمایه و مدیران اجح=رایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط و حسابداری در گرایشهای مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند جهت تقویت این بعد اصولی تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی علمی و تخصصی د رامور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی یا دروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی(خدماتی بازرگانی و تولیدی)و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند.همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد د ربهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسست دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت حسابداری و علوم مالی را که زیان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار نا پزیر می باشد.

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-ارائه گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ-ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)
ر-تفکر تادانه و اقتضایی
ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
– شناخت با حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
– شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
– آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت مالی اساسی
– انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت د رتهیه صورت های مالی اساسی

مشاغل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فارغ التحصیلان دوره با 480 ساعت کارورزی ویژه در محل کار توانایی احراز مشاغل زیر را دارند:
کمک کارشناس حسابداری
– کاردان مسئول دایره حسابداری
– کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
– کمک حسابدار مالی
– کاردان مسئول حقوق و دستمزد
– کاردان مسئول تنخواه

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: مترجمی آثار دیداری و شنیداری زبان انگلیسی
مقطع تحصيلي: کاردانی
مقدمه: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
ایجاد ارتباط تجاری ،سیاسی و فرهنگی با جوامع دیگر در دنیای امروزه که دنیای انفجار اطلاعات و تحولات بنیادین نامیده میشود از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است این ارتباطات جز بوسیله زبان امکان پذیر نیست در تمامی جوامع در حال رشد آموزش زبان ها مورد توجه قرار گرفته است از این رو زبان انگلیسی و حوزه های مختلف آموزش آن به عنوان زبان بین المللی ضرورت خاصی پیدا کرده است.از جمله مترجمی زبان انگلیسی در این میا جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

تعریف و هدف: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
مترجمی زبان آثار دیداری و شنیداری در حقیقت ترجمه انواع آثار دیداری و شنیداری می باشد که در دو زبان فارسی انگلیسی تهیه و تدوین شده است.یک مترجک آثار دیداری و شنیداری باید توانایی ترجمه انواع آثار دیداری و شنیداری زبان فارسی و انگلیسی را داشته باشد تا بتواند در دارالترجمه ها ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی مطبوعات و رسانه های عمومی و… مسئول انجام فعالیت حرفه ای ترجمه آثار دیداری و شنیداری شود.یک مترجم آثار دیداری و شنیداری باید کار خود را با چنان دقتی انجام دهد که شنونده . یا بیننده بتواند به راحتی و بدون هیج اشکالی با آن ارتباط برقرار کند این امر نیاز به مهارتهای گفتاری و شنیداری موثر توام با دانش زبانی و گنجینه گسترده ای از واژگان دراین زمینه موثر است.

ضرورت و اهمیت: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
ایجاد این رشته از آن جهت حائز اهمیت است که هم اکنون حجم وسیعی از اطلاعات و آثار دیداری و شنیداری زبان انگلیسی روزانه از انگلیسی به فارسی و برعکس ترجمه میشود و موسسات زیادی در این خصوص فعالیت دارند.اما باید توجه داشت که آموزش حرفه ای در این زمینه پا به پای توسعه موسسات و فعالیت ها صورت نگرفته است و لذا اجرای این دوره میتوانددر تامین نیروی انسانی حرفه ای و کاردان در این زمینه موثر باشد.

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-ارائه گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها در روند شکل گیری آنها
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات دیداری و شنیداری
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی و اعتلای مهارت های ترجمه
خ-ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)
ر-تفکر تادانه در حوزه شغلی نسبت به امر ترجمه آثار دیداری و شنیداری
ز-خلاقیت و نوآوری در ارائه ترجمه بهتر و کاربردی تر.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
1-ترجمه اسناد و مدارک رسمی(شامل شناسنامه گذر نامه مدارک تحصیلی و…)
2-ترجمه مدارک و مفاهیم و اصطلاحات امور اقتصادی بازرگانی
3-ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور رسانه ای
4- ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور گردشگری

مشاغل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– کمک مترجم آثار دیداری و شنیداری در صدا و سیما
– کمک مترجم در مراکز غیر دولتی
– کمک مترجم در همایش ها و سمینارهای بین المللی
– کمک مترجم در مراکز سیاحتی و گردشگری بین المللی

طول ساختار دوره: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش ((آموزش در مرکز مجری))و ((آموزش در محیط کار)) تقسیم میشود. مجموع واحد های هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد. که در طول حداقل 2 و حداکثر3 سال قبل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا میشود.

دوره های کارشناسی:

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: گرافیک- (تصویرسازی- پوستر و نشانه- تزئینی محیطی)
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تعریف و هدف : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فرهنگ و هنر در هر دوره تاریخی ، تاثیر ویژه خود را در جامع بشری داشته است. فرهنگ زائیده تجربیات و آرمانها و هنر، نشانه قدرت خلاقیت و ابتکار هر جامعه هستند. دانستن فرهنگ هر جامعه مقدمه ای است برای یافتن راه های ارتباطی با مردم آن و بهترین وسیله برای برقرای ارتباط با هنر است،یکی از هنرهایی که در شرایط امروزی جامعه ازقدرت فراوانی نیز برخوردار است هنر گرافیکی می باشد تبلیغ لازمه ارتباط است و یکی از راه های تبلیغ استفاده از هنر گرافیک می باشد در چند سده اخیر از این هنر به میزان زیادی بهره می گیرند. البته در دوره های آغازین زندگی بشر نیز از نقش های ساده و نمادین برای بیان مفاهیم و برقراری ارتباط استفاده می شده است.
در گرافیک پیامی به تصویر کشیده می شود که مد نظر سفارش دهنده است.گرافیک را می توان ترجمه تصویری اندیشه های سفارش دهنده دانست. تا نتیجه کار کاملا کارشناسانه و حرفه ایی باشد. در حالی که در کشور ما تمام امورگرافیک (اعم از گرفتن سفارش، ایده یابی، طراحی شعار، طراحی گرافیک، طراحی حروف، مدیریت هنری، امور لیتوگرافی، نظارت چاپ، تحویل به مشتری و فنی حسابداری) را خود طراح انجام می دهد. در نتیجه بیشتر آثار تولید شده در حوزه ما را نمی تواند در حد استاندارد و جهانی دانست، چرا که باید هر کاری را به دست کارشناس مجرب سپرد تا نتیجه کار درست باشد.

ضرورت و اهمیت : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
زبان تصویر،گویا ترین وعمومی ترین زبان دنیاست. این زبان از نخستین روزهای زندگی بشر کاربرد داشته است. هنرمندان همیشه طلایه داران فرهنگ جامعه خود بوده اند اما برای ماندگار و موثر کردن هر پیام، هنرمند باید از شگردها و ضوابطی پیروی کند تا بتواند تأثیر کلام خود را بیشتر کند. هنر گرافیک در واقع هنرساده سازی و عمومی کردن مفاهیمی است که در ذهن گروه خاصی از جامعه (سفارش دهندگان) جای دارد. طرح گرافیک باید تمام ابزار کار خود اعم از معنوی و مادی را بشناسد تا بداند برای بیان هر پیامی از چه ابزاری استفاده کند.


قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الزمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر-تفکر نقادانه و اقتضایی
ز-خلاقیت و نوآوری


قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– ارائه طرح و ایده در موضوعات مختلف آثار گرافیکی
– طراحی پوستر تبلیغاتی
– انتخاب آثار هنری
– استفاده از نرم افزارهای گرافیکی
– مدیریت فنی امور تبلیغاتی

مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– طرح و مجری آثار گرافیکی
– کارشناس امور تبلیغات و طراحی پوستر تبلیغاتی
– کارشناس هنری آتلیه (پوستر سازی)

طول و ساختار دوره : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.
مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: گرافیک- (تصویرسازی- پوستر و نشانه- تزئینی محیطی)
مقطع تحصيلي: کارشناسی

تعریف و هدف : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فرهنگ و هنر در هر دوره تاریخی ، تاثیر ویژه خود را در جامع بشری داشته است. فرهنگ زائیده تجربیات و آرمانها و هنر، نشانه قدرت خلاقیت و ابتکار هر جامعه هستند. دانستن فرهنگ هر جامعه مقدمه ای است برای یافتن راه های ارتباطی با مردم آن و بهترین وسیله برای برقرای ارتباط با هنر است،یکی از هنرهایی که در شرایط امروزی جامعه ازقدرت فراوانی نیز برخوردار است هنر گرافیکی می باشد تبلیغ لازمه ارتباط است و یکی از راه های تبلیغ استفاده از هنر گرافیک می باشد در چند سده اخیر از این هنر به میزان زیادی بهره می گیرند. البته در دوره های آغازین زندگی بشر نیز از نقش های ساده و نمادین برای بیان مفاهیم و برقراری ارتباط استفاده می شده است.
در گرافیک پیامی به تصویر کشیده می شود که مد نظر سفارش دهنده است.گرافیک را می توان ترجمه تصویری اندیشه های سفارش دهنده دانست. تا نتیجه کار کاملا کارشناسانه و حرفه ایی باشد. در حالی که در کشور ما تمام امورگرافیک (اعم از گرفتن سفارش، ایده یابی، طراحی شعار، طراحی گرافیک، طراحی حروف، مدیریت هنری، امور لیتوگرافی، نظارت چاپ، تحویل به مشتری و فنی حسابداری) را خود طراح انجام می دهد. در نتیجه بیشتر آثار تولید شده در حوزه ما را نمی تواند در حد استاندارد و جهانی دانست، چرا که باید هر کاری را به دست کارشناس مجرب سپرد تا نتیجه کار درست باشد.

ضرورت و اهمیت : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
زبان تصویر،گویا ترین وعمومی ترین زبان دنیاست. این زبان از نخستین روزهای زندگی بشر کاربرد داشته است. هنرمندان همیشه طلایه داران فرهنگ جامعه خود بوده اند اما برای ماندگار و موثر کردن هر پیام، هنرمند باید از شگردها و ضوابطی پیروی کند تا بتواند تأثیر کلام خود را بیشتر کند. هنر گرافیک در واقع هنرساده سازی و عمومی کردن مفاهیمی است که در ذهن گروه خاصی از جامعه (سفارش دهندگان) جای دارد. طرح گرافیک باید تمام ابزار کار خود اعم از معنوی و مادی را بشناسد تا بداند برای بیان هر پیامی از چه ابزاری استفاده کند.


قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
الف-گزارش نویسی و مستند سازی
ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)
پ-انجام کار گروهی
ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث-بهره گیری از رایانه
ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح-خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د-رعایت اخلاق حرفه ای تنظیم رفتار سازمانی
ذ-اجرای الزمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر-تفکر نقادانه و اقتضایی
ز-خلاقیت و نوآوری


قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– ارائه طرح و ایده در موضوعات مختلف آثار گرافیکی
– طراحی پوستر تبلیغاتی
– انتخاب آثار هنری
– استفاده از نرم افزارهای گرافیکی
– مدیریت فنی امور تبلیغاتی

مشاغل قابل احراز : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– طرح و مجری آثار گرافیکی
– کارشناس امور تبلیغات و طراحی پوستر تبلیغاتی
– کارشناس هنری آتلیه (پوستر سازی)

طول و ساختار دوره : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.
مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: حسابداری- حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری ،‌آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات موثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هریک را ارزیابی کرد . در این صورت ، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود . عمده ترین نوع اطلاعات موثر در اغلب تصمیمات ، اطلاعات مالی است . از این رو هر موسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای سازمان به وجود آمده است . به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی ، توسعه یافته است و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه ، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد . این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– اجرای عملیات حسابداری سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
– تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن ها در سازمان ها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
– تهیه و تنظیم بودجه نقدی و سرمایه ای سازمانها و موسسات خدماتی فرهنگی و هنری
– شناخت و محاسبه بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)

– حسابدار موسسات و سازمان های فرهنگی و هنری
– کارشناس بودجه سازمان های خدماتی و موسسات فرهنگی و هنری
– کارشناس بهای تمام شده خدمات و آثار فرهنگی و هنری
– حسابرس داخلی سازمان ها و موسسات فرهنگی و هنری
طول و ساختار دوره : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.
مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
فرهنگ بر نهاد ،‌ سیرت و شخصیت ملتها تاثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن نشاط ، قوت و نظم می بخشد چراکه حضور تفکر قدرت را در پی خور می آورد .
باروری فرهنگی جامعه مستلزم تبادل و ارتباط و گوناگونی فرهنگها ، تبادل و تضارب اندیشه ها ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و رشد وتوسعه دانش است . به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی ( موزه ها ، باستانشناسی ، صنایع دست ، … ) غنای هنری (‌موسیقی ، شعر ، نقاشی و … )‌تنوع رسانه ای ( کتاب ، رادیو ،‌تلویزیون ، مطبوعات و … )‌، گسترش نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی و … با توجه به شرایط جامعه کنونی و نیازهای مردم به صورت جذاب ، متنوع انجام پذیرد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدوده منابع انسانی بخش فرهنگی ، اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران ،‌ برنامه ریزان و کارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است ، لذا اجرای دوره های کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی در گرایشهای زیر به منظور تامین نیروی انسانی کارآمد و رسیدن به وضعیت مطلوب امری ضروری است . برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های توسعه پایدار جامعه که منجر به ایجاد انسجام و نظم در مسائل فرهنگی می شود توجه به تمام عوامل نظام اجتماعی جامعه و لزوم توجه به روابط الزام آور و انگیزشی بین عرصه های مختلف یک جامعه ، که منجر به افزایش توانایی فرهنگی می شود ، برنامه ریزی فرهنگی و طراحی آن را امری ملزوم دانسته ، اما به تنهایی کافی نیست و لزوم تحقق آن در جامعه و پذیرش آن از سوی مردم و عمل بر طبق آن هم باید اجرا گردد .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– بتواند سازمانهای فرهنگی را مدیریت کند
– بتواند مجری مصوبات شورای هماهنگی تبلیغات دولت باشد
– بتواند با توچه به سیاستگذاری دولت در راستای توسعه فرهنگ استفاده نماید
– بتواند پیشنهاد طرح های فرهنگی جهت همکاری مردم و دولت بدهد
– بتواند امکان سنجی و نیازسنجی کند
– بتواند آثار رسانه ای را نقد و تحلیل نماید
– بتواند تبلیغات کالاهای فرهنگی کند
– بتواند امکان عرضه دستاوردهای هنری هنرمندان را فراهم آورد
– بتواند نیازهای آموزشی را جمع آوری کند
– آموزش فرهنگ و هنری و آموزشی فوق برنامه ریزی نماید .
مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– مدیر فرهنگی
– کارشناس توسعه امور فرهنگی
– مدیر پژوهشهای فرهنگی
– کارشناس برنامه ریزی فرهنگی

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- امور رسانه
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم و هنری ست که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی در درازمدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . ازاین لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی تدوین شده است .
روابط عمومی ها و رسانه ها با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان ، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه اطلاع رسانی مشترک دارند . درک مشترک انتظارات و محدودیت های رسانه ها و مخاطبان روابط عمومی از حوزه عملکرد وظایف سازمانی و پذیرش این مهم که رکن اطلاع رسانی و پذیرش آن از سوی مخاطبان در گرو اعتماد سازی می باشد . می تواند در جهت تعمیق مناسبات سالم و سازنده را فراهم سازد که ایجاد این بستر و تحقق این امر از وظایف خطیر کارشناس حرفه ای است .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغاتی بنویسید
– نظارت و کنترل اجرای ایده های داشته باشد
– روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
– پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنا یابی کند .
– بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
– مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشوری را داشته باشد .
– برنامه ریزی و ارزیابی و تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
– مقاله بنویسد .
– قادر به تهیه جوابیه و پاسخگویی به رسانه ای گوناگون باشد . و متن سخنرانی برای مدیر ارشد سازمان را تهیه نماید.
– تاکتیکهای رسانه ای را بشناسد . با توانمندیهای رسانه ای نوین آشنا شود .
– توانایی مانیتورینگ رسانه های خارجی و تحلیل آنها را داشته باشد .
– با تاثیرات رسانه ها بر مخاطبان و جامعه آشنا باشد

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– کارشناس تبلیغات – امور رسانه
– مدیر روابط عمومی
– کارشناس مراسم
– کارشناس امور رسانه ای

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- الکترونیک
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم وهنری است که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی دراز مدت بین سازمان و مخاطبان ، وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات روزمره از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمتری وظایف روابط عمومی ایجاد بستر در سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . از این لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش الکترونیک تدوین شده است . روابط عمومی الکترونیک ،‌استفاده از فناوری نوین ارتباطی خصوصا کابردهای مبتنی بر وب سایت های اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران و سازمان ها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن است .
این روش زمینه بالقوه ای برای کمک به ایجاد رابطه ای ساده ،‌ روان و موثر بین سازمان ها و نهادها و ارائه خدمات ارزان قیمت و فوری به کلیه گروههای کاربر را فراهم خواهد کرد . روابط عمومی اینترنتی و دیجیتالی در واقع فضایی در خدمت کاربر قرار می دهد که در آن کاربر ،‌به راحتی به اطلاعات دست پیدا کرده و نیاز خود را مرتفع می کند .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– ایده پردازی تبلیغتت داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسید .
– نظارت و کنترل اجرای ایده ها داشته باشد .
– روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
– پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنایابی کند .
– بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
– مدیریت روابط عمومی را انجام دهد و با اصول و مبانی مدیریت آشنا باشد .
– مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشور را داشته باشد .
– برنامه ریزی و ارزیابی ، تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
– بتواند مطلب در وب بنویسد.
– وب سازمانی را مدیریت کند .
– پژوهشهای اینترنتی را انجام دهد .
– با قوانین و حقوق فضای مجازی آشنا باشد .

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– کارشناسی تبلیغات به ویژه تبلیغات الکترونیک
– کارشناس سایت
– مدیر روابط عمومی
– کارشناس رسانه ای
– مدیریت روابط عمومی الکترونیک

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکارسنجی
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی علم و هنری ست که در جهت گسترش تفاهم ، دستیابی به اعتمادی در درازمدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد .
دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم – سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است .
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیت ها ، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد . روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد . ازاین لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند . به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی تدوین شده است .
روابط عمومی در واقع رابطی بین سازمانها و مردم است و سعی دارد که خدمات سازمانها را برای مردم تشریح و از مردم بیشتر با خبر شود و عکس العمل آنها را به تصمیم گیران و مدیران سازمان ها منعکس کند . بررسی افکار عمومی بدون شک از آنجا که فعالیت علمی پیچیده ای است نیاز به افراد متخصص و کارشناس دارد که به روشهای علمی تسلط داشته باشد و بتوانند نیازهای اطلاعاتی سازمان ها و مسئولان را در زمینه بررسی افکار عمومی و جو فکری تامین کند .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– ایده پردازی تبلیغات داشته باشد و بتواند سناریو تبلیغی بنویسد
– نظارت و کنترل اجرای ایده های داشته باشد
– روشهای هنری را در محتوای تبلیغات به کار بندد.
– پیام های تبلیغاتی را در جامعه معنا یابی کند .
– بتواند با شبکه های اجتماعی کار کند .
– مدیریت به منظور فراهم نمودن مشارکت اجتماعی برای اهداف توسعه کشوری را داشته باشد .
– برنامه ریزی و ارزیابی و تشکیلات و سازماندهی ، بودجه بندی مناسب برای روابط عمومی انجام دهد .
– جشتواره ، سمینار و نمایشگاه را برگزار کند.
– تاثیر برنامه های تبلیغاتی روابط عمومی ارزیابی نماید /
– افکار مخاطبان را جمع آوری و تحلیل نماید .
– نظرات افکار کارکنان را تهیه و گزارش کند .
– شرایط محیطی برای اجراز پروژه ها سارمان را بررسی نماید /
– پیام های ارتباطی در رسانه های گوناگون را تحلیل کند.
مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– کارشناس تبلیغات
– مدیر روابط عمومی
– پژوهشگر افکار سنجی و مطالعات اجتماعی

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
نام رشته علمي كاربردي: طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی
مقطع تحصيلي: کارشناسی
تاریخچه ایجاد رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
طراحی و الگوسازی پوشاک به عنوان یک رشته مهارتی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد . نظر به اینکه دانشجویان کاردانی رشته های مختلف طراحی لباس کودک – طراحی دوخت – طراحی لباس زنانه – و … مایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی با گرایش تخصصی بوده و سیاست های وزارت علوم نیز مبنی بر ایجاد امکانات ادامه تحصیل دانشجویان مستعد در گرایش های مختلف برای این رشته می باشد لذا برنامه فوق برای تربیت طراحان لباس مجلس و خانگی جهت پیشرفت اهداف جمهوری اسلامی ارائه می گردد.
امید است این رشته بتواند در تقویت استعدادهای نهفته و تربیت و آموزش طراحان لباس با نگرشی بر فرهنگ سنتهای اسلامی به ویژه در حوزه لباس مجلسی و خانگی موفق شود .
چشم انداز رشته: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
با توجه به اینکه تربیت طراح پوشاک بر مبنای شناخت فرهنگ اسلامی – ایرانی به تقویت فرهنگ عمومی و هویت ایرانی کمک می نماید و از طرف دیگر چون تا کنون از تربیت نیرو در این زمینه غفلت شده است و با توجه به مشکل اشتغال ، تربیت نیروی کارآفرین و مبتکر و خلاق و خوداشتغالی و تامین نیازهای داخلی و صدور لباس و کسب ارز ،‌ ضرورت ایجاد رشته را مطرح می سازد .
قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان : (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)
– تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل های بهینه
– برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
– مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
– بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
– کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
– برقراری ارتباط موثر در محیط کار
– برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط کار ( HSE )
– برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
– تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
– تفکر نقادانه و اقتضایی
– خلاقیت و نوآوری

قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)

– ارائه طرح های مناسب لباس جهت موقعیتها و شرایط گوناگون
– تبدیل طرح های ارائه شده به الگوهای قابل اجرا
– مدیریت بخش طراحی الگو در کارگاه ها و کارخانجات پوشاک
– تغییر و اصلاح طرح ها در جریان اجرا
– مدیریت آموزشگاه های طراحی و دوخت لباس
– کسب مهارتهای لازم جهت کارآفرین

مشاغل قابل احراز: (فرهنگ و هنر واحد 34 تهران)

– طراح لباس
– طراحی و دوخت پوشاک مجلسی و خانگی
– مدلسازی الگوی لباس بر اساس پوشاک مجلسی
– کارشناس آموزشگاه خیاطی