فراخوان درخواست ارائه دروس تابستان 1400

*ویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی*

دانشجويان در شرف فارغ التحصیلی که با حداکثر 8 واحد درسی (با رعایت قوانین و مقررات آموزشی) در نیمسال تابستان 1400 فارغ التحصیل می شوند، می توانند مشخصات و نام درس یا دروس مورد نیاز خود را تا مورخ ١٤٠٠/٣/١٠ از طریق پر نمودن فرم زیر اعلام نمایند.